Gå til hovedindholdet

Storbritanniens udtræden af EU, det indre marked og toldunionen har skabt hindringer for handel og udveksling på tværs af grænserne, som ikke fandtes inden den 1. januar 2021.

Konsekvenserne for de offentlige myndigheder, virksomhederne og borgerne er uundgåelige og omfattende, også selv om handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Storbritannien er faldet på plads.

Kommissionen har bistået EU-landenes myndigheder med kurser og vejledning og vil fortsat på teknisk plan afholde sektorspecifikke seminarer med alle medlemslande for at hjælpe dem med detaljerne i gennemførelsen af deres beredskabstiltag, navnlig hvad angår grænsekontrol af personer og varer.

Borgere, sammenslutninger og virksomheder kan kontakte informationstjenesten Europe Direct, hvis de har spørgsmål vedrørende anvendelsen af handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige.

Desuden har Kommissionen skabt en fælles indgangsportal for virksomheder, brancheorganisationer og NGO’er, som ønsker at indgive klager over handelshindringer i tredjelande eller tredjelandes manglende overholdelse af de forpligtelser, de har indgået i en handelsaftale, herunder inden for bæredygtig udvikling.

Sektorspecifikke vejledninger

For at hjælpe dem er Kommissionen ved at gennemgå – og om nødvendigt opdatere – de over 100 sektorspecifikke forberedelsesmeddelelser, den har offentliggjort under artikel 50-forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (disse udgaver er tilgængelige her). De relevante opdaterede meddelelser kan findes nedenfor. De indeholder detaljerede oplysninger om, hvad myndighederne, virksomhederne og borgerne skal gøre for at forberede sig på ændringerne.

16. MARTS 2020
Lufttransport
dansk
(226.82 KB - PDF)
Download
8. APRIL 2020
Animal breeding (zootechnics)
dansk
(328.07 KB - PDF)
Download
1. APRIL 2020
Dyretransport
dansk
(168.59 KB - PDF)
Download
7. JULI 2020
Forvaltning af aktiver
dansk
(292.39 KB - PDF)
Download
26. MAJ 2020
Audiovisuelle medietjenester
dansk
(146.13 KB - PDF)
Download
18. DECEMBER 2020
CO2-emissioner fra motorkøretøjer
dansk
(167.57 KB - PDF)
Download
9. AUGUST 2021
Luftfarts- og søfartssikkerhed
dansk
(164.44 KB - PDF)
Download
16. MARTS 2020
Luftfartssikkerhed
dansk
(257.09 KB - PDF)
Download
7. JULI 2020
Bank- og betalingstjenester
dansk
(267.7 KB - PDF)
Download
17. JUNI 2020
Biocidholdige produkter
dansk
(484.69 KB - PDF)
Download
30. MARTS 2020
Kemikaliebestemmelserne under REACH
dansk
(321.89 KB - PDF)
Download
27. AUGUST 2020
Civilret (“samarbejde i civil- og handelssager”)
dansk
(343.3 KB - PDF)
Download
7. MAJ 2020
Kliniske forsøg
dansk
(266.63 KB - PDF)
Download
8. MARTS 2021
Selskabsret
dansk
(175.3 KB - PDF)
Download
16. MARTS 2020
Forbrugerbeskyttelse og passagerrettigheder
dansk
(330 KB - PDF)
Download
23. JUNI 2020
Ophavsret
dansk
(188.28 KB - PDF)
Download
13. MARTS 2020
Kosmetiske produkter
dansk
(261.35 KB - PDF)
Download
7. JULI 2020
Kreditvurderingsbureauer
dansk
(341.22 KB - PDF)
Download
17. AUGUST 2020
Kulturgoder (eksport og import)
dansk
(176.43 KB - PDF)
Download
23. DECEMBER 2020
Told, herunder præferenceoprindelsesregler
dansk
(693.33 KB - PDF)
Download
6. JULI 2020
Databeskyttelse
dansk
(155.85 KB - PDF)
Download
24. JULI 2020
Vaske- og rengøringsmidler
dansk
(406.58 KB - PDF)
Download
17. DECEMBER 2020
Drug precursors
dansk
(143.29 KB - PDF)
Download
16. SEPTEMBER 2020
Kontrol med udførsel af produkter med dobbelt anvendelse
dansk
(329.97 KB - PDF)
Download
26. MAJ 2020
E-handel
dansk
(149.91 KB - PDF)
Download
26. MAJ 2020
Elektronisk signatur (elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner)
dansk
(141.36 KB - PDF)
Download
14. JULI 2020
Miljøledelses- og miljørevisionsordning (EMAS)
dansk
(231.72 KB - PDF)
Download
29. JUNI 2020
Elektronisk kommunikation, herunder roaming
dansk
(210 KB - PDF)
Download
7. JULI 2020
Emissionshandelssystem
dansk
(380.92 KB - PDF)
Download
23. JULI 2020
Energi — oprindelsesgarantier og certificering af installatører
dansk
(312.04 KB - PDF)
Download
2. DECEMBER 2020
EU's konkurrenceret
dansk
(175.73 KB - PDF)
Download
26. MAJ 2020
.eu-domænenavne
dansk
(223.65 KB - PDF)
Download
26. JUNI 2020
EU-miljømærket
dansk
(251.67 KB - PDF)
Download
24. AUGUST 2020
Euratom
dansk
(269.72 KB - PDF)
Download
21. APRIL 2020
Europæiske samarbejdsudvalg
dansk
(167.51 KB - PDF)
Download
10. DECEMBER 2020
Excise duties
English
(324.86 KB - PDF)
Download
25. JUNI 2020
Konsumption af intellektuelle ejendomsrettigheder
dansk
(50.14 KB - PDF)
Download
24. AUGUST 2020
Eksplosivstoffer til civil brug og udgangsstoffer til eksplosivstoffer
dansk
(350.87 KB - PDF)
Download
17. JULI 2020
Eksport/import af farlige kemikalier (”forudgående informeret samtykke”)
dansk
(146.27 KB - PDF)
Download
13. MARTS 2020
Dyrefoder
dansk
(269.55 KB - PDF)
Download
28. SEPTEMBER 2020
Gødning
dansk
(441.19 KB - PDF)
Download
15. SEPTEMBER 2020
Skydevåben
dansk
(260.1 KB - PDF)
Download
13. JULI 2020
Fluorholdige drivhusgasser
dansk
(383.76 KB - PDF)
Download
13. MARTS 2020
Fødevarelovgivning
dansk
(504.72 KB - PDF)
Download
1. APRIL 2020
Genetisk modificerede organismer
dansk
(254.34 KB - PDF)
Download
26. MAJ 2020
Geoblokering
dansk
(160.99 KB - PDF)
Download
6. JULI 2020
Geografiske betegnelser
dansk
(259.47 KB - PDF)
Download
19. JUNI 2020
God laboratoriepraksis (GLP)
dansk
(249.07 KB - PDF)
Download
13. MARTS 2020
Industriprodukter
dansk
(440.65 KB - PDF)
Download
21. SEPTEMBER 2020
Indre vandveje
dansk
(220.05 KB - PDF)
Download
14. JULI 2020
Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser
dansk
(351.49 KB - PDF)
Download
13. JULI 2020
Forsikring/genforsikring
dansk
(329.3 KB - PDF)
Download
17. AUGUST 2020
Toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder
dansk
(250.56 KB - PDF)
Download
12. FEBRUAR 2021
Det indre energimarked
dansk
(261.81 KB - PDF)
Download
22. JUNI 2020
Invasive ikkehjemmehørende arter
dansk
(293.63 KB - PDF)
Download
13. JULI 2020
Investeringsservice (markeder for finansielle instrumenter)
dansk
(270.57 KB - PDF)
Download
17. AUGUST 2020
Landing af fiskevarer
dansk
(342.92 KB - PDF)
Download
4. JUNI 2020
Søtransport
dansk
(310.8 KB - PDF)
Download
16. JULI 2020
Søtransport — indberetning af CO2-emissioner
dansk
(159.8 KB - PDF)
Download
13. MARTS 2020
Human- og veterinærmedicinske lægemidler
dansk
(496.39 KB - PDF)
Download
25. JANUAR 2021
Lægemidler – Anvendelse af de gældende EU-bestemmelser på lægemiddelområdet på markeder, der historisk set er afhængige af forsyning med lægemidler fra eller gennem Storbritannien efter overgangsperiodens udløb
dansk
(HTML)
Download
14. JULI 2020
Motorkøretøjer («Typegodkendelse af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder»)
dansk
(514.22 KB - PDF)
Download
13. MARTS 2020
Flytning af dyr
dansk
(358.2 KB - PDF)
Download
24. APRIL 2020
Naturligt mineralvand
dansk
(337.82 KB - PDF)
Download