Skip to main content

Sager på tværs af grænserne

Retlige og administrative byrder kan afholde folk fra at flytte til et andet EU-land for at arbejde eller studere og virksomheder fra at gøre forretninger i andre EU-lande. Det retlige samarbejde i Europa skal gøre det lige så nemt at løse administrative og retlige problemer i andre EU-lande som i hjemlandet.