Skip to main content

Forbrugerrettigheder og -klager

Forbrugerrettigheder på områderne indkøb, finansielle produkter, urimelig behandling, produktsikkerhed og information om forbrugerklager og coronarelateret svindel