Skip to main content

Fødevarer, landbrug og fiskeri

Læs hvordan Europa-Kommissionen garanterer sikkerheden og kvaliteten af landbrugs- og fødevarer, støtter virksomheder og samfund og fremmer bæredygtige metoder.