Skip to main content

Databeskyttelsespolitik for de websteder, der forvaltes af Europa-Kommissionen

Indledning

Europa-Kommissionen har forpligtet sig til at beskytte dine personoplysninger og respekterer privatlivets fred på alle sine websteder på europa.eu-domænet.

Denne databeskyttelsespolitik om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Europa-Kommissionen er baseret på forordning (EU) 2018/1725.

Denne databeskyttelsespolitik omfatter alle Europa-Kommissionens websteder på domænet ec.europa.eu samt andre interinstitutionelle EU-websteder på domænet europa.eu, der forvaltes af Kommissionen. Du kan browse på de fleste af disse sider uden at opgive personoplysninger.  

I visse tilfælde kan dine personoplysninger dog være påkrævet for at kunne bruge en e-tjeneste. Hvis angivelse af personoplysninger er nødvendige til dette formål, kan du finde mere detaljeret information om det i den særlige databeskyttelseserklæring, der er knyttet til webstedet. I databeskyttelseserklæringen vil du kunne se, hvem du skal kontakte.

Der er truffet følgende forholdsregler:

 • en operationel dataansvarlig sikrer overensstemmelse med den særlige databeskyttelseserklæring, der gælder for hver enkelt e-tjeneste
 • databeskyttelsesrådgiveren sikrer på uafhængig vis den interne anvendelse af forordningen i Kommissionen og rådgiver de operationelle dataansvarlige om deres databeskyttelsesforpligtelser
 • Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse fungerer som en uafhængig tilsynsmyndighed.

Indholdet i en særlig databeskyttelseserklæring

Når du besøger andre af Kommissionens websteder, vil du i en række yderligere særlige databeskyttelseserklæringer kunne læse om brugen af dine personoplysninger:

 • formålet med behandlingen, og hvordan dine personoplysninger behandles
 • på hvilket juridisk grundlag dine personoplysninger behandles
 • hvilke personoplysninger, der indsamles og behandles
 • hvor længe de gemmes
 • hvordan de beskyttes og sikres
 • hvem, der har adgang til dem
 • hvilke rettigheder, du har, og hvordan du gør brug af dem
 • hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller vil klage.

E-tjenester

En e-tjeneste på ec.europa.eu-webstederne er en service eller ressource, der forbedrer kommunikationen mellem borgerne og Europa-Kommissionen.

Kommissionen tilbyder 3 former for e-tjenester på sine websteder:

 • informationstjenester, der giver let og effektiv adgang til information
 • interaktive kommunikationstjenester til at lette politiske høringer og feedback
 • transaktionstjenester, som giver mulighed for visse basale former for transaktioner med EU, f.eks. offentlige indkøb, finansielle transaktioner, ansættelse, tilmelding til arrangementer og bestilling af dokumenter.

Europa Analytics

Europa Analytics måler effektiviteten af Europa-Kommissionens sider på Europa-webstedet.

Du kan frit vælge at afvise brugen af denne tjeneste – enten via cookiebanneret øverst på den første side, du besøger, eller på Europa Analytics' side.

Hvis du vælger ikke at anvende denne tjeneste, ændrer det ikke din brugeroplevelse på Kommissionens Europa-sider.

Mere om Europa Analytics til Europa-Kommissionens websteder

Mere om Europa Analytics til EU's websteder

IP-adresse og enhedens ID

Når du besøger et af Kommissionens websteder, modtager Europa-Kommissionen som et væsentligt teknisk krav internetprotokoladressen (IP-adressen) eller ID'en for den enhed, der bruges til at få adgang til webstedet.

Uden dette vil du ikke kunne etablere en teknisk forbindelse mellem dine enheder og den serverinfrastruktur, der vedligeholdes af Kommissionen, og du vil derfor ikke kunne få adgang til dens websteder.

Europa-Kommissionen opbevarer kun disse oplysninger så længe det er nødvendigt for at efterkomme din anmodning, dvs. mens du er siden. Derudover kan IP-adresser og enhedens ID blive lagret i ét år i logfilerne i Generaldirektoratet for Informationsteknologis operationelle miljø af sikkerhedshensyn eller med andre formål (se også DPR-EC-02886 DIGIT IT-sikkerhedsaktiviteter og -tjenester).

Cookies og tredjeparter

Nogle af Kommissionens websteder på Europa bruger "førstepartscookies". Det er cookies, der anbringes og styres af Kommissionen og ikke af nogen ekstern organisation.

Du kan læse mere om vores cookies her.

Kommissionens websteder på domænet ec.europa.eu kan indeholde links til eksterne websteder. Hvis du vil bruge indhold fra eksterne sider på vores websteder, kan det være nødvendigt, at du accepterer deres specifikke betingelser, herunder deres cookiepolitik, som vi ikke har nogen kontrol over.

Beskyttelse af personoplysninger

Kommissionens lagring af indsamlede personoplysninger er underlagt Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2017/46 af 10. januar 2017 om kommunikations- og informationssystemernes sikkerhed i Kommissionen.  

Kommissionens kontrahenter er bundet af en specifik kontraktbestemmelse ved behandlingen af personoplysninger på Kommissionens vegne og skal garantere det databeskyttelses- og fortrolighedsniveau, der kræves i henhold til databeskyttelsesforordningen (forordning (EU) 2018/1725).

Dine rettigheder som registreret

Du har ret til at få adgang til de personoplysninger, som Kommissionen opbevarer om dig, og du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning eller begrænsning af databehandlingen eller, hvor det er relevant, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen og ret til dataportabilitet. Hvis databehandlingen er baseret på dit samtykke eller udtrykkelige samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der er foretaget med dit samtykke, før du trak det tilbage.

Hvis du vil anmode om noget vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, opfordrer vi dig til at kontakte den operationelle dataansvarlige (som er angivet i databeskyttelseserklæringen vedrørende den pågældende databehandling eller e-tjeneste).

Hvor kan du finde yderligere information?

Kommissionens databeskyttelsesrådgiver fører et register over alle Kommissionens behandlingsaktiviteter vedrørende personoplysninger, som er blevet dokumenteret over for og anmeldt til databeskyttelsesrådgiveren.

Du kan få adgang til registret via dette link: https://ec.europa.eu/dpo-register/