Skip to main content

Dyr og animalske produkter

EU er en vigtig producent og eksportør af diverse animalske produkter og biprodukter. Der er indført mange regler og kontrolprocedurer, som sikrer dyrevelfærden og beskyttelsen af dyrs sundhed.