Skip to main content

Undervisningsmetoder og undervisningsmaterialer

Europa-Kommissionen stiller undervisningsmetoder og undervisningsmaterialer til rådighed for lærere og andet uddannelsespersonale og giver uddannelsesinstitutioner samarbejdsmuligheder.