Skip to main content

Sprog på vores websites

Europa-Kommissionen ønsker at sikre, at de besøgende på dette website kan få adgang til de informationer, de har brug for, på et sprog, de forstår, selv om dette sprog ikke er deres modersmål.

Information på mange sprog

Vi har som mål, at informationerne på vores websites skal findes på alle de 24 officielle EU-sprog. Hvis indholdet ikke er tilgængeligt på dit foretrukne EU-sprog, kan du på flere og flere websites benytte eTranslation, som er Kommissionens maskinoversættelsestjeneste.

Vi prøver at finde en fornuftig balance mellem respekten for brugerne af de mange sprog i EU og praktiske hensyn som begrænsede ressourcer til oversættelse. Nogle former for indhold, bl.a. lovgivning, findes altid på alle EU-sprog. Andet indhold er måske kun tilgængeligt på de sprog, som vores brugerundersøgelser viser, vil nå det største publikum.

Alt indhold offentliggøres som minimum på engelsk, fordi undersøgelser har vist, at vi på engelsk kan nå ca. 90 % af de besøgende på vores sites, fordi det enten er deres foretrukne fremmedsprog eller deres modersmål.

Hvilke sprog anvender vi på vores websider?

Højt prioriteret indhold, lovgivning, vigtige politiske dokumenter og nogle af Kommissionens mest besøgte websider på Europa-webdomænet, f.eks. Den Europæiske Unions officielle website, findes på alle de 24 officielle EU-sprog.

Hastende eller midlertidigt indhold offentliggøres i første omgang på nogle få eller måske blot ét sprog. Andre sprog kan tilføjes senere, hvis der er behov for det.

Specialiserede informationer (f.eks. tekniske oplysninger, kampagner, udbud, lokale nyheder og arrangementer) kan være tilgængelige på nogle få eller kun ét sprog – valget afhænger af målgruppen.