Gå til hovedindholdet

Juridisk meddelelse

Oplysningerne på dette websted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret.

Ansvarsfraskrivelse

Europa-Kommissionen driver dette websted for at forbedre offentlighedens adgang til oplysninger om EU's initiativer og politikker. Vi stræber efter at give korrekte og opdaterede informationer. Hvis vi bliver opmærksomme på fejl, søger vi at rette dem. Kommissionen påtager sig imidlertid intet ansvar for oplysningerne på webstedet.

Disse oplysninger

  • er af generel karakter og ikke rettet mod nogen bestemt enkeltperson eller noget foretagende
  • er ikke nødvendigvis dækkende, fuldstændige, korrekte eller opdaterede
  • henviser i visse tilfælde til eksterne websteder, som Kommissionens tjenestegrene ikke har nogen kontrol over, og som Kommissionen ikke påtager sig noget ansvar for
  • udgør ikke professionel eller juridisk rådgivning (har du behov for særlig rådgivning, bør du altid henvende dig til en specialist på det pågældende område).

Bemærk venligst, at Kommissionen ikke kan garantere, at et dokument, som er tilgængeligt online, gengiver en officielt vedtaget tekst nøjagtigt. Kun EU-Tidende (den trykte udgave eller, siden den 1. juli 2013, den elektroniske udgave på webstedet EUR-Lex), er autentisk og har retsvirkning.

Vi tilstræber, at der sker så få forstyrrelser som muligt på grund af tekniske fejl. Dog kan visse data eller andre oplysninger på vores websted være oprettet eller struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfrie, og vi kan ikke garantere, at vores tjenester ikke afbrydes eller i øvrigt ikke påvirkes af den slags problemer. Vi påtager os intet ansvar for problemer af denne art, der opstår her på webstedet eller på de eksterne websteder, som vi linker til.

Hensigten med denne erklæring om ansvarsfraskrivelse er hverken at begrænse Kommissionens ansvar på en måde, der strider mod eventuelle krav ifølge gældende national ret, eller at udelukke dens ansvar i tilfælde, hvor ansvar ikke kan udelukkes ifølge national lovgivning.

Ansvarsfraskrivelse for eksternt link

Europa-Kommissionens websteder på europ.eu-domænet kan indeholde "eksterne links" til websteder udover europa.eu, som ikke ejes eller finansieres af Europa-Kommissionen, som Kommissionens tjenestegrene ikke har nogen kontrol over, og som Kommissionen ikke påtager sig noget ansvar for.

Når besøgende på Europa-Kommissionens websteder vælger at følge et link til et eksternt websted, så forlader de Europa-Kommissionens officielle domæne og er underlagt det eksterne websteds politikker vedrørende cookies og databeskyttelse og dets retlige politikker.

Eksterne websteders overholdelse af gældende databeskyttelseskrav og adgangskrav for de websteder, som Kommissionens websteder måtte linke til fra europa.eu-domænet, ligger uden for Europa-Kommissionens kontrol og er eksplicit det eksterne websteds ansvar.

Ansvarsfraskrivelse for validering

Målet med enhver henvisning fra Europa-Kommissionens websteder til specifikke eksterne ressourcer, onlinetjenester eller websteder er at understøtte de oplysninger, som er tilgængelige på Europa-Kommissionens websteder, og at hjælpe besøgende på disse websteder.

Henvisninger gennem links betyder ikke, at Europa-Kommissionen har valideret de specifikke eksterne ressourcer, onlinetjenester eller websteder. Ej heller er der tale om validering af de oplysninger, som henvisningen leder til, eller af de organisationer, som ejer de eksterne websteder.

Databeskyttelsespolitik

EU har indført en politik for beskyttelse af persondata. Denne politik omfatter alle EU-institutionernes websteder inden for domænet .eu.

Databeskyttelsespolitik

Meddelelse om ophavsret

© Den Europæiske Union, 1995-2024

Kommissionens politik for videreanvendelse er gennemført ved Kommissionens afgørelse af 12. december 2011 om videreanvendelse af Kommissionens dokumenter.

Med mindre andet er angivet (f.eks. i særskilte meddelelser om ophavsret), er indhold på dette website, som ejes af EU, under Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)-licens. Det betyder, at videreanvendelse er tilladt med passende kildeangivelse og angivelse af eventuelle ændringer.

Det kan være nødvendigt at søge yderligere tilladelse, hvis specifikt indhold afbilder identificerbare privatpersoner eller indeholder tredjemands værk. Hvis du vil anvende eller videreanvende indhold, som EU ikke er ejer af, kan det være nødvendigt at anmode om tilladelse direkte fra indehaveren af ophavsretten. Software eller dokumenter, som er omfattet af industrielle ejendomsrettigheder som patenter, varemærker, registrerede design, logoer og navne, er ikke omfattet af Kommissionen politik for videreanvendelse, og der kan ikke gives licens til disse.