Skip to main content

Strategi

EU's overordnede politiske mål udvikles i fællesskab af institutionerne. Find ud af, hvordan EU's strategi udvikles og omsættes til politikker og initiativer fra EU-Kommissionen.