Skip to main content

Vacsaíní COVID-19: cinnte a dhéanamh de go mbeidh siad sábháilte

Ról na Gníomhaireachta Leigheasra Eorpaí

córas láidir ag an Eoraip cheana féin chun a chinntiú go mbeidh vacsaíní sábháilte san fhadtéarma agus is maith an clú atá tabhaithe ag an nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach ó thaobh an Eoraip a choinneáil sábháilte de.

 

Síormhonatóireacht

Bunachar sonraí maidir leis an Eoraip ar fad

Cosaint dhomhanda

Déanann an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) síormhonatóireacht ar aon tuairiscí ar fho-iarmhairtí a bheith ann tar éis úsáid vacsaíne.

bunachar sonraí a bhaineann leis an Eoraip ar fad ag EMA ina bhfuil tuairiscí ó othair, gairmithe sláinte agus taighdeoirí.

 

Leis an mbunachar sonraí sin, déanann saineolaithe EMA rioscaí is féidir a bheith ann a aimsiú go tapa agus bearta a dhéanamh go tapa chun déileáil leo le linn úsáid na gcógas.

Malartaíonn EMA faisnéis go rialta leis an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte agus le gníomhaireachtaí rialála cógas i dtíortha eile chun súil a choinneáil ar fhadhbanna a tháinig chun cinn i gcodanna eile den domhan.

 

Ar an gcaoi sin ardaítear leibhéal sábháilteachta na gcógas san Eoraip arís eile

 

Córas monatóireachta cógas an Aontais Eorpaigh

Monitoring

Monatóireacht mhórscála

 

Táthar ag súil leis go dtabharfar na vacsaíní do líon ollmhór daoine in aon am amháin. Tá acmhainní breise slógtha ag EMA chun a ghnáthghníomhaíochtaí monatóireachta a dhéanamh ar dhóigh níos tapa agus ar scála níos mó.

Studies

Staidéir agus tástálacha leantacha

 

Féadfar údarú faoi choinníoll a thabhairt chun cógas nó vacsaín a chur ar fáil i gcás éigeandálaí ar nós COVID-19.

 

Tá gealltanas tugtha ag monaróirí tuilleadh staidéar agus tástálacha a dhéanamh tar éis lainseáil na vacsaíne.

Reports

Tuarascálacha sábháilteachta a dhéantar go minic

 

De ghnáth, caithfidh monaróirí vacsaíní tuarascáil sábháilteachta a chur chuig EMA gach sé mhí.

 

I gcás vacsaíní COVID-19, caithfear an tuarascáil sábháilteachta a sheoladh gach mí.

Transparency

An trédhearcacht is mó is féidir

 

Féachann EMA chuige go bhfuil a cuid oibre ar vacsaíní COVID-19 chomh trédhearcach agus is féidir.

 

Nuair a bheidh vacsaín faofa, foilseoidh EMA nuashonruithe breise rialta ina mbeidh achoimre ar na tuarascálacha sábháilteachta.

 

EU’s medicines monitoring system

Large-scale monitoring

Exceptionally high numbers of people are expected to receive the vaccines at the same time. The European Medicines Agency has mobilised extra resources to carry out its regular monitoring activities more rapidly and on a bigger scale.

Follow-up studies and tests

A conditional authorisation may be granted for a medicine or vaccine to be made available in emergency situations such as COVID-19.

Manufacturers commit to do more studies and tests after the vaccine is launched.

Frequent safety reports

Usually, vaccine manufacturers must send a safety report to the European Medicines Agency every six months.

For COVID-19 vaccines, the safety report must be sent every month.

Maximum transparency

The European Medicines Agency ensures maximum transparency in its work on COVID-19 vaccines.

Once a vaccine is approved, the EMA will publish additional regular updates summarising safety reports.

Documents

10 NOLLAIG 2020
Factsheet: COVID-19 vaccines: Making sure they are safe
English
(5.95 KB - HTML)
Íoslódáil