Skip to main content

​​​Ráiteas Inrochtaineachta​

​​Suíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh​​ 

Is le hábhar a fhoilsítear ar an bhfearann a bhaineann an ráiteas seo: ‘https://commission.europa.eu’  

Níl feidhm aige maidir le hábhar nó suíomhanna gréasáin eile a fhoilsítear ar aon fhofhearann eile dá chuid. Beidh a ráiteas inrochtaineachta féin ag na suíomhanna gréasáin sin agus ag an ábhar atá orthu.  

Is í Ard-Stiúrthóireacht Chumarsáide an Choimisiúin Eorpaigh a bhainistíonn an suíomh gréasáin seo. Tá sé deartha ionas go mbeidh sé á úsáid ag an oiread daoine agus is féidir, daoine faoi mhíchumas ina measc. 

Ba chóir duit a bheith in ann: 

 • zúmáil suas le 200% gan fadhb 

 • nascleanúint a dhéanamh ar an gcuid is mó den suíomh gréasáin gan ach méarchlár a úsáid 

 • nascleanúint a dhéanamh ar an gcuid is mó den suíomh gréasáin trí úsáid a bhaint as léitheoir scáileáin nua-aimseartha agus bogearraí nua-aimseartha aitheantais urlabhra (ar do ríomhaire nó ar do ghuthán) 

Tá an suíomh gréasáin seo deartha sa chaoi go gcloíonn sé leis an gcaighdeán teicniúil le haghaidh suíomhanna gréasáin agus aipeanna móibíleacha, EN 301 549 v.3.2.1. Tá sé sin ag teacht go dlúth le leibhéal ‘AA’ de na Treoirlínte maidir le hInrochtaineacht Ábhair ar an nGréasán (WCAG) leagan 2.1

Stádas comhlíontachta  

Comhlíonann an suíomh gréasáin seo caighdeán teicniúil EN 301 549 v.3.2.1 go páirteach agus na Treoirlínte maidir le hInrochtaineacht Ábhair ar an nGréasán (WCAG) 2.1 Leibhéal AA go páirteach. Féach ‘Ábhar neamh-inrochtana’ chun tuilleadh sonraí a fháil. 

Rinneadh an suíomh gréasáin a thástáil go deireanach an 4 Samhain 2021. 

Ullmhúchán an ráitis seo 

Ullmhaíodh an ráiteas seo an 8 Iúil 2022. 

Tá an ráiteas bunaithe ar athbhreithniú a rinne saineolaí inrochtaineachta a bhfuil cáilíocht ó IAAP aige ar shampla ionadaíoch de leathanaigh ghréasáin, agus úsáid á baint as meascán de thástáil láimhe agus tástáil uathoibrithe chuige sin. 

Aiseolas 

Fáiltímid roimh aiseolas uait maidir le hinrochtaineacht shuíomh gréasáin an Choimisiún Eorpaigh. Cuir in iúl dúinn é má thagann tú ar bhaic inrochtaineachta: 

 • Teil: 00 800 6 7 8 9 10 11 

 • Foirm theagmhála: Scríobh chugainn (iarrtar ort gan eolas íogair a lua san fhoirm, e.g. aon eolas a nochtfadh eolas pearsanta airgeadais, eolas a bhaineann le do shláinte, nó aon ábhar íogair eile).  

Déanaimid iarracht freagra a thabhairt ar aiseolas laistigh de 15 lá gnó ón dáta a fhaigheann an roinn den Choimisiún atá freagrach fiosrúchán.  

Comhoiriúnacht le brabhsálaithe agus teicneolaíocht chúnta 

Tá suíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh deartha sa chaoi go bhfuil sé comhoiriúnach leis na teicneolaíochtaí cúnta caighdeánacha seo a leanas: 

 • an leagan is déanaí de na brabhsálaithe Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari agus Brave; 

 • in éineacht leis na leaganacha is déanaí de JAWS, NVDA, VoiceOver agus TalkBack. 

Sonraíochtaí teicniúla 

Braitheann inrochtaineacht shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh ar na teicneolaíochtaí seo a leanas chun oibriú leis an meascán ar leith de bhrabhsálaí gréasáin agus d’aon teicneolaíochtaí cúnta nó breiseáin atá suiteáilte ar do ríomhaire: 

 • HTML 

 • WAI-ARIA 

 • CSS 

 • JavaScript 

Ábhar neamh-inrochtana 

In ainneoin na n-iarrachtaí is fearr atá déanta againn chun an inrochtaineacht ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh a chinntiú, táimid ar an eolas faoi roinnt lochtanna agus táimid ag obair chun iad a réiteach. Anseo thíos tá cur síos ar na lochtanna atá ar eolas againn agus ar na réitigh a d’fhéadfadh a bheith orthu. Déan teagmháil linn má thagann tú ar fhadhb nach bhfuil liostaithe thíos. 

Lochtanna aitheanta ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh: 

 1. Reproduktor videozapisa – kontrola tipkovnicom: Svjesni smo da postoje neki problemi kad se za upravljanje tom komponentom koristi tipkovnica (nelogičan redoslijed odabira opcija u meniju tabom; jezik natpisa iz menija nije moguće odabrati tipkama sa strelicama, nego samo tabom). Namjeravamo to popraviti najkasnije do kraja ožujka 2023. 
 2. Grafikoni i dijagrami – kodiranje bojom: Boja je jedini način za prikaz različitih informacija na nekim grafikonima i dijagramima. To može zbunjivati ljude koji pate od nekog oblika nemogućnosti raspoznavanja boja. Namjeravamo to popraviti najkasnije do kraja ožujka 2023. 
 3. Grafikoni i dijagrami – alternativni tekst: Grafikoni i dijagrami na ovim stranicama nisu potpuno pristupačni osobama koje koriste čitače zaslona jer nemaju odgovarajući alternativni tekst. Namjeravamo to popraviti najkasnije do kraja ožujka 2023. 
 4. Karte: Neki sadržaji na kartama nemaju alternativni tekst za osobe s oštećenjem vida. Namjeravamo to popraviti najkasnije do kraja ožujka 2023.