Skip to main content

An margadh aonair

An méid atá á dhéanamh ag an gCoimisiún

I láthair na huaire tá an Coimisiún ag leagan síos na bpleananna atá aige chun aontas na margaí caipitil a chruthú, le go mbeidh sé níos éasca ag gnólachtaí beaga airgead a thiomsú agus le go mbeidh an Eoraip níos tarraingtí d'infheisteoirí. Ina theannta sin, a bhuí le margadh aonair digiteach éireoidh saoirsí mhargadh aonair an Aontais ina seirbhísí digiteacha, agus beidh rialacha coiteanna i bhfeidhm ar fud an Aontais i dtaca le seirbhísí teileachumarsáide, cóipcheart, cosaint sonraí, agus bainistiú speictream raidió.

Tuilleadh eolais faoi aontas na margaí caipitil

Tuilleadh eolais faoin margadh aonair digiteach

Seirbhísí leasa ghinearálta

Cuspóirí

  • rialacháin a thabhairt isteach lena gcothaítear saorghluaiseacht earraí agus seirbhísí agus lena gcuirtear feabhas ar an iomaíochas
  • bacainní ar thrádáil laistigh den Aontas Eorpach a bhaint agus a chinntiú nach gcruthaítear bacainní nua
  • timpeallacht atá fabhrach do ghnó agus do thomhaltóirí a chur chun cinn agus í bunaithe ar rialacha trédhearcacha, simplí agus comhsheasmhacha

Eolas faoina bhfuil ar siúl ag institiúidí eile de chuid an Aontais Eorpaigh i dtaca leis an margadh aonair