Skip to main content

Covid-19 vakcīnas: gādāt, lai tās būtu drošas

Eiropas Zāļu aģentūras uzdevums

Eiropā ir stabila sistēma, kas izveidota, lai garantētu vakcīnu drošumu ilgtermiņā, un Eiropas Zāļu aģentūrai ir stabili rezultāti Eiropas drošības saglabāšanā.

 

Pastāvīga uzraudzība

Eiropas mēroga datubāze

Globālā aizsardzība

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) pastāvīgi seko līdzi ziņojumiem par visām blakusparādībām, kas saistītas ar vakcīnas lietošanu.

Eiropas Zāļu aģentūrai ir Eiropas mēroga datubāze, kurā sakopoti pacientu, veselības aprūpes speciālistu un pētnieku ziņojumi.

 

Datubāze ļauj EMA ekspertiem ātri noteikt iespējamos riskus un rīkoties, kamēr zāles ir lietošanā.

Lai sekotu līdzi problēmām citās pasaules daļās, aģentūra regulāri apmainās ar informāciju ar Pasaules Veselības organizāciju un zāļu regulatīvajām aģentūrām citās valstīs.

 

Tas vēl vairāk palielina zāļu drošuma līmeni Eiropā.

 

ES zāļu uzraudzības sistēma

Monitoring

Plaša mēroga uzraudzība

 

Paredzams, ka vakcīnas vienlaikus saņems ārkārtīgi liels skaits cilvēku. Eiropas Zāļu aģentūra ir mobilizējusi papildu resursus, lai tā varētu ātrāk un plašākā mērogā veikt regulāras uzraudzības darbības.

Studies

Turpmākie pētījumi un testi

 

Lai ārkārtas situācijās, piemēram, Covid-19 gadījumā, darītu pieejamas zāles vai vakcīnu, var piešķirt atļauju ar nosacījumiem.

 

Ražotāji apņemas veikt vairāk pētījumu un testu pēc vakcīnas laišanas tirgū.

Reports

Bieži drošuma ziņojumi

 

Parasti vakcīnu ražotājiem ir jānosūta drošuma ziņojums Eiropas Zāļu aģentūrai reizi sešos mēnešos.

 

Par Covid-19 vakcīnām drošuma ziņojums jānosūta reizi mēnesī.

Transparency

Maksimāla pārredzamība

 

Eiropas Zāļu aģentūra nodrošina maksimālu pārredzamību darbā ar Covid-19 vakcīnām.

 

Kad vakcīna būs apstiprināta, EMA publicēs regulārus papildu atjauninājumus, kuros būs apkopoti drošuma ziņojumi.

 

EU’s medicines monitoring system

Large-scale monitoring

Exceptionally high numbers of people are expected to receive the vaccines at the same time. The European Medicines Agency has mobilised extra resources to carry out its regular monitoring activities more rapidly and on a bigger scale.

Follow-up studies and tests

A conditional authorisation may be granted for a medicine or vaccine to be made available in emergency situations such as COVID-19.

Manufacturers commit to do more studies and tests after the vaccine is launched.

Frequent safety reports

Usually, vaccine manufacturers must send a safety report to the European Medicines Agency every six months.

For COVID-19 vaccines, the safety report must be sent every month.

Maximum transparency

The European Medicines Agency ensures maximum transparency in its work on COVID-19 vaccines.

Once a vaccine is approved, the EMA will publish additional regular updates summarising safety reports.

Documents

10 DECEMBRIS 2020
Factsheet: COVID-19 vaccines: Making sure they are safe
English
(5.95 KB - HTML)
Lejupielādēt