Skip to main content

ProcurCompEU – európsky rámec kompetencií pre odborníkov v oblasti verejného obstarávania

ProcurCompEU je nástroj, ktorý vytvorila Európska komisia na podporu profesionalizácie verejného obstarávania. Tento nástroj definuje 30 kľúčových kompetencií a vytvára spoločný referenčný rámec pre odborníkov v oblasti verejného obstarávania v Európskej únii aj za jej hranicami. Verejné obstarávanie uznáva a podporuje ako strategickú funkciu, ktorá prináša verejné investície v záujme udržateľného rastu.

ProcurCompEU umožňuje organizáciám vytvárať tímy odborníkov, ktoré potrebujú, aby dosiahli ciele v oblasti strategických investícií a vzbudili záujem o prácu v oblasti verejného obstarávania. Tento nástroj odborníkom pomáha čo najlepšie využiť svoje kompetencie a uľahčuje prístup k odbornej príprave a profesionálnemu rozvoju. Takisto slúži poskytovateľom odbornej prípravy na vytváranie vhodných programov odbornej prípravy.

29 JÚL 2020
ProcurCompEU – In a nutshell
slovenčina
(1.57 MB - PDF)
Stiahnuť

ProcurCompEU

Hlavný dokument rámca ProcurCompEU zahŕňa

  • prehľad o rámci ProcurCompEU a možnostiach jeho používania
  • maticu kompetencií, v ktorej sa uvádza 30 kompetencií a zručností, ktorými by odborníci v oblasti verejného obstarávania mali disponovať v závislosti od úlohy, ktorú vykonávajú
  • nástroj na sebahodnotenie, pomocou ktorého môžu odborníci v oblasti verejného obstarávania a organizácie posúdiť svoju úroveň spôsobilosti a organizačnej vyspelosti, pokiaľ ide o kompetencie určené v matici kompetencií
  • všeobecné učebné osnovy odbornej prípravy, v ktorých sa uvádza, ako môžu orgány verejnej správy zvyšovať úroveň zručností svojich odborníkov v oblasti verejného obstarávania
29 JÚL 2020
ProcurCompEU – Európsky rámec kompetencií pre odborníkov v oblasti verejného obstarávania
slovenčina
(1.76 MB - PDF)
Stiahnuť
29 JÚL 2020
ProcurCompEU – Competency matrix in table format
slovenčina
(543.09 KB - PDF)
Stiahnuť

Súbor nástrojov ProcurCompEU

Súbor nástrojov ProcurCompEU obsahuje súbory a podporné nástroje potrebné na vykonávanie rámca ProcurCompEU

  • príručka pre používateľov nástroja na sebahodnotenie, ktorá obsahuje praktické pokyny na vykonávanie sebahodnotenia
  • vzor dotazníkov EUSurvey
  • tabuľka pre výpočet výsledkov

K dispozícii je online ukážková verzia dotazníka

29 JÚL 2020
ProcurCompEU – Self-assessment tool user guide for organisations
English
(1.35 MB - PDF)
Stiahnuť
29 JÚL 2020
ProcurCompEU – Self-assessment questionnaire demo
slovenčina
(67.72 KB - PDF)
Stiahnuť
29 JÚL 2020
ProcurCompEU – EUSurvey template in all languages (.zip file containing .eus files)
English
(22.79 MB - ZIP)
Stiahnuť
29 JÚL 2020
ProcurCompEU – Self-assessment test calculator
English
(611.24 KB - XLSX)
Stiahnuť

ProcurCompEU v praxi

Štúdia o profesionalizácii verejného obstarávania v EÚ a mimo nej obsahuje prehľad politík profesionalizácie verejného obstarávania týkajúcich sa riadenia ľudských zdrojov založeného na kompetenciách v krajinách EÚ a vo vybraných tretích krajinách.

29 JÚL 2020
ProcurCompEU – Study on professionalisation of public procurement in the EU and selected third countries
English
(3.22 MB - PDF)
Stiahnuť

Správy z prípadových štúdií týkajúcich sa vykonávania rámca

11 DECEMBER 2020
ProcurCompEU Vykonávanie v Estónsku
slovenčina
(267.63 KB - PDF)
Stiahnuť
11 DECEMBER 2020
ProcurCompEU Vykonávanie na Malte
slovenčina
(265.28 KB - PDF)
Stiahnuť
11 DECEMBER 2020
ProcurCompEU Vykonávanie v Rumunsku
slovenčina
(606.62 KB - PDF)
Stiahnuť
11 DECEMBER 2020
ProcurCompEU Vykonávanie v Slovinsku
slovenčina
(595.76 KB - PDF)
Stiahnuť