Skip to main content

​​​Vyhlásenie o prístupnosti​

​Webové sídlo EK

Toto vyhlásenie sa vzťahuje na obsah uverejnený na doméne: „https://commission.europa.eu“ 

Nevzťahuje sa na iný obsah alebo webové sídla uverejnené na jej poddoménach. Tieto webové sídla a ich obsah budú mať vlastné osobitné vyhlásenie o prístupnosti. 

Toto webové sídlo spravuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre komunikáciu. Je navrhnuté tak, aby ho využívalo čo najviac ľudí vrátane osôb so zdravotným postihnutím. 

Mali by ste mať možnosť: 

 • bez problémov zväčšovať až na 200 %, 

 • pohybovať sa na väčšine stránok iba pomocou klávesnice, 

 • pohybovať sa na väčšine stránok pomocou modernej čítačky obrazovky a softvéru na rozpoznávanie reči (na vašom počítači alebo telefóne). 

Toto webové sídlo je navrhnuté v súlade s technickou normou pre webové sídla a mobilné aplikácie EN 301 549 v.3.2.1. To znamená, že je dôsledne dodržiavaná úroveň „AA“ usmernení k prístupnosti obsahu webových stránok (verzia 2.1)

Stav súladu

Toto webové sídlo je čiastočne v súlade s technickou normou EN 301 549 v.3.2.1 a s usmerneniami k prístupnosti obsahu webových stránok 2.1, úroveň AA. Viac podrobností nájdete v časti „Neprístupný obsah“. 

Webové sídlo bolo naposledy testované 4. novembra 2021. 

Vypracovanie vyhlásenia 

Toto vyhlásenie bolo vypracované 8. júla 2022. 

Toto vyhlásenie vychádza z preskúmania reprezentatívnej vzorky webových stránok odborníkom na prístupnosť s kvalifikáciou IAAP kombináciou manuálneho a automatizovaného testovania. 

Spätná väzba 

Oceníme Vašu spätnú väzbu v súvislosti s prístupnosťou webového sídla Európskej komisie. Informujte nás, ak sa stretnete s prekážkami prístupnosti: 

 • telefón: 00 800 6 7 8 9 10 11 

 • kontaktný formulár: Napíšte nám (vo formulári neuvádzajte žiadne citlivé informácie, ktoré by mohli napríklad odhaliť vašu finančnú situáciu, váš zdravotný stav alebo akúkoľvek inú citlivú tému).  

Snažíme sa odpovedať na spätnú väzbu do 15 pracovných dní odo dňa prijatia podnetu príslušným odborom Komisie.  

Kompatibilita s prehliadačmi a asistenčnými technológiami 

Webové sídlo Európskej komisie je navrhnuté tak, aby bolo kompatibilné s týmito asistenčnými technológiami: 

 • najnovšia verzia prehliadačov Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari a Brave, 

 • v kombinácii s najnovšími verziami JAWS, NVDA, VoiceOver a TalkBack. 

Technické špecifikácie 

Prístupnosť webového sídla Európskej komisie závisí pri práci s konkrétnou kombináciou webového prehliadača a akýchkoľvek asistenčných technológií alebo pluginov nainštalovaných vo vašom počítači od týchto technológií: 

 • HTML, 

 • WAI-ARIA, 

 • CSS, 

 • JavaScript. 

Neprístupný obsah 

Napriek nášmu maximálnemu úsiliu o zabezpečenie prístupnosti webového sídla Európskej komisie sme si vedomí niektorých obmedzení, ktoré sa snažíme odstrániť. Ďalej uvádzame opis známych obmedzení a potenciálnych riešení. Ak sa stretnete s problémom, ktorý nie je uvedený nižšie, kontaktujte nás. 

Známe obmedzenia webového sídla Európskej komisie: 

 1. Videoprehrávač – ovládanie klávesnicou: Vieme o niektorých problémoch súvisiacich s ovládaním nášho videoprehrávača klávesnicou (navigácia pri prechádzaní možnosťami ponuky stláčaním klávesu Tab neprebieha tak, ako by mala; pri výbere jazyka textového prepisu z ponuky nemožno na presun medzi jazykmi použiť klávesy so šípkami, ale len kláves Tab). Tento problém plánujeme vyriešiť do konca marca 2023. 
 2. Tabuľky a grafy – použitie farby: Niektoré tabuľky a grafy na webovom sídle sa pri odovzdávaní informácie spoliehajú len na farbu, čo ľudí s poruchou farbocitu môže mýliť. Tento problém plánujeme vyriešiť do konca marca 2023. 
 3. Tabuľky a grafy – textové alternatívy: Tabuľky a grafy nie sú prístupné používateľom čítačiek obrazovky, pretože neobsahujú vhodné textové alternatívy. Tento problém plánujeme vyriešiť do konca marca 2023. 
 4. Mapy: Určitý obsah v mapách nemá textovú alternatívu pre ľudí so zrakovým postihnutím. Tento problém plánujeme vyriešiť do konca marca 2023.