Skip to main content

ProcurCompEU – Den europeiska kompetensramen för personer som arbetar med offentlig upphandling

ProcurCompEU är ett verktyg som Europeiska kommissionen har utformat för att främja professionaliseringen av den offentliga upphandlingen. Det omfattar definitioner av 30 nyckelkompetenser och utgör därmed en gemensam referens för personer som arbetar med offentlig upphandling inom och utanför EU. Det erkänner och stöder offentlig upphandling som en strategisk funktion som ger offentliga investeringar för hållbar tillväxt.

ProcurCompEU hjälper organisationer att bygga upp de team de behöver för att nå sina strategiska investeringsmål och för att uppmuntra till en karriär inom upphandling. Det hjälper enskilda personer som arbetar med offentlig handling att uppvärdera sin kompetens, och främjar utbildning och professionell utveckling. Det hjälper också utbildningsanordnare att ta fram lämpliga utbildningsprogram.

29 JULI 2020
ProcurCompEU – In a nutshell
svenska
(1.45 MB - PDF)
Ladda ner

ProcurCompEU

Huvuddokumentet från ProcurCompEU omfattar

  • en översikt över ProcurCompEU och dess användningsfall,
  • en kompetensmatris som innehåller en beskrivning av de kunskaper och färdigheter som personer som arbetar med offentlig upphandling bör ha beroende på vilken roll de har,
  • ett självbedömningsverktyg som yrkesverksamma och organisationer inom offentlig upphandling kan använda för att bedöma sina kunskapsnivåer och sin organisatoriska mognad för de olika kompetenser som identifieras i kompetensmatrisen,
  • en allmän utbildningsplan som visar hur de offentliga förvaltningarna kan höja upphandlingspersonalens kompetens.
29 JULI 2020
ProcurCompEU – Europeiska kompetensramen för personer som arbetar med offentlig upphandling
svenska
(1.9 MB - PDF)
Ladda ner
29 JULI 2020
ProcurCompEU – Competency matrix in table format
svenska
(301.92 KB - PDF)
Ladda ner

ProcurCompEU-verktygslådan

ProcurCompEU-verktygslådan innehåller de filer och stödverktyg som krävs för att genomföra ProcurCompEU:

  • En handledning för självbedömning som ger praktiska riktlinjer för självbedömning.
  • Enkätmall till EUSurvey.
  • Kalkylblad för beräkning av resultat.

Det finns en online demoversion av frågeformuläret

29 JULI 2020
ProcurCompEU – Self-assessment tool user guide for organisations
English
(1.35 MB - PDF)
Ladda ner
29 JULI 2020
ProcurCompEU – Self-assessment questionnaire demo
svenska
(66.76 KB - PDF)
Ladda ner
29 JULI 2020
ProcurCompEU – EUSurvey template in all languages (.zip file containing .eus files)
English
(22.79 MB - ZIP)
Ladda ner
29 JULI 2020
ProcurCompEU – Self-assessment test calculator
English
(611.24 KB - XLSX)
Ladda ner

ProcCompEU på fältet

En undersökning om professionalisering av den offentliga upphandlingen inom och utanför EU ger en översikt över professionaliseringspolitiken inom offentlig upphandling i fråga om kompetensbaserad personalförvaltning i EU-länderna och utvalda länder utanför EU.

29 JULI 2020
ProcurCompEU – Study on professionalisation of public procurement in the EU and selected third countries
English
(3.22 MB - PDF)
Ladda ner

Rapporter från fallstudier om genomförandet

11 DECEMBER 2020
ProcurCompEU – genomförande i Estland
svenska
(251.24 KB - PDF)
Ladda ner
11 DECEMBER 2020
ProcurCompEU – genomförande i Malta
svenska
(247.47 KB - PDF)
Ladda ner
11 DECEMBER 2020
ProcurCompEU – genomförande i Rumänien
svenska
(425.72 KB - PDF)
Ladda ner
11 DECEMBER 2020
ProcurCompEU – genomförande i Slovenien
svenska
(244.75 KB - PDF)
Ladda ner