Skip to main content

Potraviny, poľnohospodárstvo, rybárstvo

Ako Európska komisia zabezpečuje bezpečnosť a kvalitu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, podporuje podniky, spoločenstvá a presadzuje udržateľné postupy.