Skip to main content

Pomoc, rozvojová spolupráca, základné práva

EÚ poskytuje humanitárnu a rozvojovú pomoc na celom svete a podporuje základné práva, ako sú napríklad dôstojnosť, rovnosť a solidarita. Podrobné informácie o jednotlivých druhoch pomoci, regiónoch, konkrétnych iniciatívach, financovaní a partneroch.