Skip to main content

„ProcurCompEU“ – Europos viešųjų pirkimų specialistų kompetencijų sistema

„ProcurCompEU“ – tai Europos Komisijos sukurta viešųjų pirkimų specializacijos skatinimo priemonė. Sistema „ProcurCompEU“, kurioje apibrėžiama 30 pagrindinių kompetencijų, yra bendras etalonas viešųjų pirkimų specialistams Europos Sąjungoje ir už jos ribų. Ji padeda pripažinti ir paremti viešųjų pirkimų strateginę funkciją – skatinti viešąsias investicijas į tvarų augimą.

Organizacijoms „ProcurCompEU“ padeda suburti specialistus, kurių joms reikia siekiant strateginių investicijų tikslų, taip pat skatinti pradėti karjerą viešųjų pirkimų srityje. Pavieniams viešųjų pirkimų specialistams ji padeda įvertinti savo kompetenciją, palengvina mokymą ir profesinį tobulėjimą. Be to, mokymo paslaugų teikėjams ji padeda parengti tinkamas mokymo programas.

29 LIEPA 2020
ProcurCompEU – In a nutshell
lietuvių
(2.15 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

„ProcurCompEU“

Pagrindiniame „ProcurCompEU“ dokumente pateikiama:

  • „ProcurCompEU“ ir jos naudojimo atvejų apžvalga,
  • kompetencijų matrica, kurioje apibūdinta 30 kompetencijų ir įgūdžių, kuriuos turėtų turėti viešojo pirkimo specialistai, atsižvelgiant į jų atliekamą vaidmenį,
  • įsivertinimo priemonė, kuria viešojo pirkimo specialistai ir organizacijos gali naudotis vertindami savo gebėjimų lygius ir organizacijos brandą pagal kompetencijų matricoje nustatytas kompetencijas,
  • bendroji mokymo programa, kurioje parodyta, kaip viešojo administravimo institucijos gali tobulinti savo viešojo pirkimo specialistų įgūdžius.
29 LIEPA 2020
„ProcurCompEU“ – Europos viešųjų pirkimų specialistų kompetencijų sistema
lietuvių
(1.65 MB - PDF)
Parsisiųsdinti
29 LIEPA 2020
ProcurCompEU – Competency matrix in table format
lietuvių
(775.26 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

„ProcurCompEU“ priemonių rinkinys

„ProcurCompEU“ priemonių rinkinyje yra rinkmenos ir pagalbinės priemonės, būtinos „ProcurCompEU“ sistemai įgyvendinti:

  • įsivertinimo naudotojo vadovas, kuriame pateikiamos praktinės įsivertinimo procedūros gairės,
  • „EUSurvey“ klausimyno šablonas,
  • rezultatų skaičiavimo skaičiuoklė.

Galima išbandyti demonstracinę klausimyno versiją

29 LIEPA 2020
ProcurCompEU – Self-assessment tool user guide for organisations
English
(1.35 MB - PDF)
Parsisiųsdinti
29 LIEPA 2020
„ProcurCompEU“ – Self-assessment questionnaire demo
lietuvių
(67.69 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
29 LIEPA 2020
ProcurCompEU – EUSurvey template in all languages (.zip file containing .eus files)
English
(22.79 MB - ZIP)
Parsisiųsdinti
29 LIEPA 2020
ProcurCompEU – Self-assessment test calculator
English
(611.24 KB - XLSX)
Parsisiųsdinti

Praktinis „ProcurCompEU“ naudojimas

Viešųjų pirkimų specializacijos ES ir už jos ribų tyrime pateikiama ES šalių ir kai kurių ES nepriklausančių šalių viešųjų pirkimų specializacijos politikos, susijusios su kompetencija grindžiamu žmogiškųjų išteklių valdymu, apžvalga.

29 LIEPA 2020
ProcurCompEU – Study on professionalisation of public procurement in the EU and selected third countries
English
(3.22 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

Įgyvendinimo atvejų tyrimų ataskaitos

11 GRUODIS 2020
Sistemos „ProcurCompEU“ įgyvendinimas Estijoje
lietuvių
(273.45 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
11 GRUODIS 2020
Sistemos „ProcurCompEU“ įgyvendinimas Maltoje
lietuvių
(269.9 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
11 GRUODIS 2020
Sistemos „ProcurCompEU“ įgyvendinimas Rumunijoje
lietuvių
(419.23 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
11 GRUODIS 2020
Sistemos „ProcurCompEU“ įgyvendinimas Slovėnijoje
lietuvių
(235.55 KB - PDF)
Parsisiųsdinti