Przejdź do treści głównej

ProcurCompEU – Europejskie ramy kompetencji dla specjalistów ds. zamówień publicznych

ProcurCompEU jest narzędziem zaprojektowanym przez Komisję Europejską w celu wspierania profesjonalizacji zamówień publicznych. Dzięki zdefiniowaniu 30 kluczowych kompetencji zapewnia wspólny punkt odniesienia dla specjalistów ds. zamówień publicznych w Unii Europejskiej i poza nią. Uznaje i wspiera udzielanie zamówień publicznych jako strategiczną funkcję, która zapewnia inwestycje publiczne na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

ProcurCompEU pomaga organizacjom w zbudowaniu zespołów specjalistów, którzy są niezbędni do osiągnięcia strategicznych celów inwestycyjnych, a także w zachęcaniu do rozwoju kariery w dziedzinie zamówień. Pomaga poszczególnym specjalistom ds. zamówień publicznych w waloryzacji kompetencji, ułatwia też szkolenia i rozwój zawodowy. Ponadto wspiera organizatorów szkoleń w tworzeniu odpowiednich programów szkoleniowych.

29 LIPCA 2020
ProcurCompEU – In a nutshell

ProcurCompEU

Główny dokument dotyczący ProcurCompEU zawiera:

  • przegląd informacji na temat tego narzędzia oraz przypadków wykorzystania
  • matrycę kompetencji określającą 30 kompetencji i umiejętności, które pracownicy ds. zamówień publicznych powinni posiadać w zależności od roli, jaką pełnią
  • narzędzie samooceny, z którego specjaliści ds. zamówień publicznych i organizacje mogą korzystać w celu oceny swojego poziomu biegłości i dojrzałości organizacyjnej w poszczególnych kompetencjach określonych w matrycy kompetencji
  • wzorcowy program nauczania, w którym przedstawiono, w jaki sposób administracje publiczne mogą podnieść umiejętności swoich specjalistów ds. zamówień.
29 LIPCA 2020
ProcurCompEU – Europejskie ramy kompetencji dla specjalistów ds. zamówień publicznych
29 LIPCA 2020
ProcurCompEU – Competency matrix in table format

Zestaw narzędzi ProcurCompEU

Zestaw narzędzi zawiera dokumenty i narzędzia pomocnicze konieczne do wdrożenia ram ProcurCompEU:

  • przewodnik po samoocenie zawierający praktyczne wskazówki dla użytkowników dotyczące przeprowadzania takiej samooceny
  • wzór kwestionariusza EUSurvey
  • arkusz służący do obliczania wyników.

Wersja demonstracyjna kwestionariusza jest dostępna online. 

29 LIPCA 2020
ProcurCompEU – Self-assessment tool user guide for organisations
29 LIPCA 2020
ProcurCompEU – Self-assessment questionnaire demo
29 LIPCA 2020
ProcurCompEU – EUSurvey template in all languages (.zip file containing .eus files)
29 LIPCA 2020
ProcurCompEU – Self-assessment test calculator

ProcurCompEU w praktyce

Badanie dotyczące profesjonalizacji zamówień publicznych w UE i poza jej granicami zapewnia przegląd strategii profesjonalizacji zamówień publicznych powiązanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje w krajach Unii i w wybranych państwach trzecich.

29 LIPCA 2020
ProcurCompEU – Study on professionalisation of public procurement in the EU and selected third countries

Sprawozdania z wdrażania – studia przypadków

11 GRUDNIA 2020
Wdrożenie ram ProcurCompEU w Estonii
11 GRUDNIA 2020
Wdrożenie ram ProcurCompEU na Malcie
11 GRUDNIA 2020
Wdrożenie ram ProcurCompEU w Rumunii
11 GRUDNIA 2020
Wdrożenie ram ProcurCompEU w Słowenii