Skip to main content

ProcurCompEU – Europejskie ramy kompetencji dla specjalistów ds. zamówień publicznych

ProcurCompEU jest narzędziem zaprojektowanym przez Komisję Europejską w celu wspierania profesjonalizacji zamówień publicznych. Dzięki zdefiniowaniu 30 kluczowych kompetencji zapewnia wspólny punkt odniesienia dla specjalistów ds. zamówień publicznych w Unii Europejskiej i poza nią. Uznaje i wspiera udzielanie zamówień publicznych jako strategiczną funkcję, która zapewnia inwestycje publiczne na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

ProcurCompEU pomaga organizacjom w zbudowaniu zespołów specjalistów, którzy są niezbędni do osiągnięcia strategicznych celów inwestycyjnych, a także w zachęcaniu do rozwoju kariery w dziedzinie zamówień. Pomaga poszczególnym specjalistom ds. zamówień publicznych w waloryzacji kompetencji, ułatwia też szkolenia i rozwój zawodowy. Ponadto wspiera organizatorów szkoleń w tworzeniu odpowiednich programów szkoleniowych.

29 LIPIEC 2020
ProcurCompEU – In a nutshell
polski
(1.62 MB - PDF)
Pobierz

ProcurCompEU

Główny dokument dotyczący ProcurCompEU zawiera:

  • przegląd informacji na temat tego narzędzia oraz przypadków wykorzystania
  • matrycę kompetencji określającą 30 kompetencji i umiejętności, które pracownicy ds. zamówień publicznych powinni posiadać w zależności od roli, jaką pełnią
  • narzędzie samooceny, z którego specjaliści ds. zamówień publicznych i organizacje mogą korzystać w celu oceny swojego poziomu biegłości i dojrzałości organizacyjnej w poszczególnych kompetencjach określonych w matrycy kompetencji
  • wzorcowy program nauczania, w którym przedstawiono, w jaki sposób administracje publiczne mogą podnieść umiejętności swoich specjalistów ds. zamówień.
29 LIPIEC 2020
ProcurCompEU – Europejskie ramy kompetencji dla specjalistów ds. zamówień publicznych
polski
(2.16 MB - PDF)
Pobierz
29 LIPIEC 2020
ProcurCompEU – Competency matrix in table format
polski
(354.28 KB - PDF)
Pobierz

Zestaw narzędzi ProcurCompEU

Zestaw narzędzi zawiera dokumenty i narzędzia pomocnicze konieczne do wdrożenia ram ProcurCompEU:

  • przewodnik po samoocenie zawierający praktyczne wskazówki dla użytkowników dotyczące przeprowadzania takiej samooceny
  • wzór kwestionariusza EUSurvey
  • arkusz służący do obliczania wyników.

Wersja demonstracyjna kwestionariusza jest dostępna online. 

29 LIPIEC 2020
ProcurCompEU – Self-assessment tool user guide for organisations
English
(1.35 MB - PDF)
Pobierz
29 LIPIEC 2020
ProcurCompEU – Self-assessment questionnaire demo
polski
(69.11 KB - PDF)
Pobierz
29 LIPIEC 2020
ProcurCompEU – EUSurvey template in all languages (.zip file containing .eus files)
English
(22.79 MB - ZIP)
Pobierz
29 LIPIEC 2020
ProcurCompEU – Self-assessment test calculator
English
(611.24 KB - XLSX)
Pobierz

ProcurCompEU w praktyce

Badanie dotyczące profesjonalizacji zamówień publicznych w UE i poza jej granicami zapewnia przegląd strategii profesjonalizacji zamówień publicznych powiązanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje w krajach Unii i w wybranych państwach trzecich.

29 LIPIEC 2020
ProcurCompEU – Study on professionalisation of public procurement in the EU and selected third countries
English
(3.22 MB - PDF)
Pobierz

Sprawozdania z wdrażania – studia przypadków

11 GRUDZIEŃ 2020
Wdrożenie ram ProcurCompEU w Estonii
polski
(629.39 KB - PDF)
Pobierz
11 GRUDZIEŃ 2020
Wdrożenie ram ProcurCompEU na Malcie
polski
(620.03 KB - PDF)
Pobierz
11 GRUDZIEŃ 2020
Wdrożenie ram ProcurCompEU w Rumunii
polski
(598.58 KB - PDF)
Pobierz
11 GRUDZIEŃ 2020
Wdrożenie ram ProcurCompEU w Słowenii
polski
(589.06 KB - PDF)
Pobierz