Skip to main content

Kontaktné údaje

Otázky o Európskej únii

00 800 67 89 10 11 (z EÚ)
+32 2 299 96 96 (z krajín mimo EÚ)
Informačná služba Europe Direct

Kontaktné údaje Európskej komisie

Kontaktné údaje útvarov

+ 32 2 2991111 od 8.00 do 19.00 hod. SEČ (telefónna ústredňa Komisie)

Zoznam útvarov

Miestne kancelárie v EÚ

Miestne kancelárie mimo EÚ

Zamestnanci Komisie

Nájsť zamestnanca

Tlačové služby

Kontaktné osoby pre médiá a akreditácia

Prevádzkovateľ

V prípade, že si chcete overiť svoje osobné údaje, ktoré sa uchovávajú na webových sídlach a stránkach portálu Europa, alebo ak chcete tieto údaje upraviť, či vymazať, kontaktujte oddelenie pre komunikáciu portálu Europa na GR pre komunikáciu.

Návšteva inštitúcií EÚ

Navštívte Európsku komisiu

Navštívte iné inštitúcie, orgány a agentúry EÚ

Riešenie problémov a sťažnosti

Ako podať sťažnosť