Skip to main content

Právo

Informácie o právnych predpisoch EÚ a ich uplatňovaní v členských štátoch, o rozsudkoch Súdneho dvora, pravidlách hospodárskej súťaže, ochrane údajov, boji proti podvodom, porušeniach povinností vyplývajúcich zo zmlúv o EÚ, závažnej trestnej činnosti a o cezhraničnej spolupráci.  Zapojte sa do verejných konzultácií.