Skip to main content

Investície EÚ do regiónov a miest

Opatrenia EÚ vo vašej krajine na podporu hospodárskeho rozvoja, ako sú pomoc poľnohospodárom a malým podnikom, zlepšovanie možnosti štúdia, boj proti chudobe a podpora udržateľného rozvoja.  Žiadosti o financovanie.