Skip to main content

ProcurCompEU– the European competency framework for public procurement professionals

ProcurCompEU er et redskab, som Europa-Kommissionen har udviklet for at fremme professionaliseringen af offentlige udbud. ProcurCompEU definerer 30 nøglekompetencer og er en fælles referenceramme for offentlige indkøbere i og uden for EU. Den anerkender og støtter området for offentlige udbud som en strategisk funktion, der leverer offentlige investeringer for at opnå bæredygtig vækst.

Den hjælper organisationer med at opbygge de teams af fagfolk, som er nødvendige for at nå deres strategiske investeringsmål, og med at tilskynde til karrierer på udbudsområdet. Den hjælper individuelle offentlige indkøbere med at værdisætte deres kompetencer og fremmer uddannelse og faglig udvikling. Den hjælper også uddannelsesudbydere med at udarbejde hensigtsmæssige uddannelsesprogrammer.

29 JULI 2020
ProcurCompEU – In a nutshell
dansk
(1.24 MB - PDF)
Download

ProcurCompEU

Hoveddokumentet om ProcurCompEU indeholder følgende:

  • en oversigt over ProcurCompEU og eksempler på brugen af den
  • en kompetenceoversigt, der beskriver de kompetencer og færdigheder, som offentlige indkøbere skal have, afhængigt af deres rolle
  • et selvevalueringsredskab, som offentlige indkøbere og organisationer kan bruge til at vurdere deres kvalifikationsniveauer og organisatoriske modenhed inden for de forskellige kompetencer i kompetencematrixen.
  • et generisk uddannelsesprogram, der viser, hvordan offentlige forvaltninger kan opkvalificere deres offentlige indkøbere.
29 JULI 2020
ProcurCompEU – Den europæiske kompetenceramme for offentlige indkøbere
dansk
(1.46 MB - PDF)
Download
29 JULI 2020
ProcurCompEU – Competency matrix in table format
dansk
(283.7 KB - PDF)
Download

ProcurCompEU-værktøjskassen

ProcurCompEU-værktøjskassen indeholder de filer og hjælpeværktøjer, der er nødvendige for at implementere ProcurCompEU-referencerammen:

  • en vejledning i selvevaluering, som indeholder praktiske råd om, hvordan man udfører en selvevaluering
  • en skabelon for EUSurvey-spørgeskemaer
  • et regneark til beregning af resultaterne.

Du kan få vist en onlinedemoversion af spørgeskemaet

29 JULI 2020
ProcurCompEU – Self-assessment tool user guide for organisations
English
(1.35 MB - PDF)
Download
29 JULI 2020
ProcurCompEU – Self-assessment questionnaire demo
dansk
(67.78 KB - PDF)
Download
29 JULI 2020
ProcurCompEU – EUSurvey template in all languages (.zip file containing .eus files)
English
(22.79 MB - ZIP)
Download
29 JULI 2020
ProcurCompEU – Self-assessment test calculator
English
(611.24 KB - XLSX)
Download

ProcurCompEU i praksis

En undersøgelse af professionalisering af udbudsområdet i EU og andre lande giver et overblik over professionaliseringspolitikker inden for offentlige udbud, som vedrører kompetencebaseret forvaltning af menneskelige ressourcer i EU-landene og udvalgte tredjelande.

29 JULI 2020
ProcurCompEU – Study on professionalisation of public procurement in the EU and selected third countries
English
(3.22 MB - PDF)
Download

Rapporter om casestudier af implementering

11 DECEMBER 2020
ProcurCompEU — gennemførelse i Estland
dansk
(244.19 KB - PDF)
Download
11 DECEMBER 2020
ProcurCompEU — gennemførelse på Malta
dansk
(238.73 KB - PDF)
Download
11 DECEMBER 2020
ProcurCompEU — gennemførelse i Rumænien
dansk
(248.82 KB - PDF)
Download
11 DECEMBER 2020
ProcurCompEU — gennemførelse i Slovenien
dansk
(237.22 KB - PDF)
Download