Skip to main content

Energetika, zmena klímy, životné prostredie

EÚ svojimi politickými opatreniami chráni životné prostredie a snaží sa minimalizovať riziká ohrozujúce klímu, ľudské zdravie a biologickú diverzitu. Cieľom európskeho ekologického dohovoru je, aby sa Európa stala prvým uhlíkovo neutrálnym kontinentom, a to čiastočne vývojom ekologickejších zdrojov energie a ekologických technológií.