Skip to main content

Život, práca a cestovanie v EÚ

Poradenstvo pre občanov EÚ, ktorí sa chcú presťahovať, žiť, pracovať alebo si nájsť prácu v inej krajine EÚ. Informácie o vízach a prisťahovalectve pre občanov krajín mimo EÚ. Informácie o sociálnom zabezpečení, dôchodkoch, právach spotrebiteľov a cestujúcich, verejnom zdraví a európskej kultúre.