Skip to main content

Financovanie, verejné obstarávanie

Oboznámte sa s výzvami na predkladanie návrhov, prečítajte si informácie o postupoch a programoch financovania a podajte žiadosť online. Informácie o postupoch obstarávania a príležitostiach pre podnikateľov, ktorí majú záujem o zákazky Európskej komisie.

Hospodárenie s finančnými prostriedkami EÚ