Skip to main content

Podnikanie, hospodárstvo, euro

Informácie o hospodárstve EÚ, obchode a zdrojoch pre podniky vrátane možností financovania a nadväzovania obchodných kontaktov. Poradenstvo týkajúce sa dodržiavania predpisov EÚ v oblastiach životného prostredia, hospodárskej súťaže a bezpečnosti výrobkov.