Skip to main content

​​​Tillgänglighetsutlåtande​

​EU-kommissionens webbplats​​

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller innehåll på https://commission.europa.eu.  

Det gäller inget annat innehåll eller andra webbplatser på europa.eu som har sina egna tillgänglighetsutlåtanden.  

Den här webbplatsen sköts av EU-kommissionens generaldirektorat för kommunikation. Den är utformad för att kunna användas av så många som möjligt, även av personer med funktionsnedsättning. 

Du ska kunna 

 • förstora upp till 200 procent utan problem 

 • navigera på större delen av webbplatsen enbart med hjälp av tangentbordet 

 • navigera på större delen av webbplatsen med hjälp av ett modernt program för skärmläsning och taligenkänning (på din dator eller telefon). 

Webbplatsen är utformad enligt den tekniska standarden för webbplatser och mobilappar, EN 301 549 v.3.2.1 som nära följer AA-nivån i WCAG-riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (version 2.1)

Teknisk standard  

Den här webbplatsen uppfyller endast delvis den tekniska standarden EN 301 549 v.3.2.1 och nivå AA i WCAG-riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (version 2.1). Läs mer under Innehåll som inte är tillgängligt

Webbplatsen testades senast den 4 november 2021. 

Grunden för utlåtandet 

Det här tillgänglighetsutlåtandet skrevs den 8 juli 2022. 

Utlåtandet bygger på en granskning av ett representativt urval av webbsidor av en IAAP-certifierad tillgänglighetsexpert, som använt en kombination av manuell och automatiserad testning. 

Lämna synpunkter 

Vad tycker du om tillgängligheten på EU-kommissionens webbplats? Berätta gärna för oss om du stöter på problem: 

 • Telefon: 00 800 67 89 10 11 

 • Kontaktformulär: Skriv till oss (men lämna inga känsliga uppgifter i formuläret, t.ex. uppgifter om din ekonomi eller hälsa eller andra känsliga ämnen).  

Vi försöker svara på ditt meddelande inom 15 arbetsdagar efter att den ansvariga kommissionsavdelningen har fått det.  

Kompatibilitet med webbläsare och tekniska hjälpmedel 

EU-kommissionens webbplats är utformad för att vara kompatibel med 

 • den senaste versionen av webbläsarna Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Brave 

 • i kombination med de senaste versionerna av JAWS, NVDA, VoiceOver och TalkBack. 

Tekniska specifikationer 

EU-kommissionens webbplats bygger på följande teknik för att fungera med en kombination av webbläsare och eventuella tekniska hjälpmedel eller insticksprogram på din dator: 

 • HTML 

 • WAI-ARIA 

 • CSS 

 • Javascript 

Innehåll som inte är tillgängligt 

Vi gör vårt bästa för att webbplatsen ska vara tillgänglig för alla. Vi är dock medvetna om vissa begränsningar och arbetar för att lösa problemen. Här beskriver vi kända tillgänglighetsproblem och möjliga lösningar. Kontakta oss om du stöter på ett problem som inte finns med i listan. 

Kända tillgänglighetsproblem på EU-kommissionens webbplats: 

 1. Videospelare – tillgänglighet med tangentbord: Vi känner till vissa problem med att använda tangentbord för videospelaren: navigeringen i menyn följer inte den förväntade ordningen och när du ska välja textningsspråk i menyn kan du inte förflytta dig mellan språken med piltangenterna utan måste använda Tabb-tangenten. Vi arbetar för att ha rättat till problemet i slutet av mars 2023. 
 2. Grafer och diagram – färganvändning: Vissa grafer och diagram på webbplatsen utgår endast från färger för att visa informationen, vilket gör det svårt för personer med färgblindhet. Vi arbetar för att ha rättat till problemet i slutet av mars 2023. 
 3. Grafer och diagram – textalternativ: Graferna och diagrammen på webbplatsen är inte tillgängliga för den som använder skärmläsare eftersom de inte innehåller lämpliga textalternativ. Vi arbetar för att ha rättat till problemet i slutet av mars 2023. 
 4. Kartor: En del av innehållet i kartorna har inget textalternativ för personer med nedsatt syn. Vi arbetar för att ha rättat till problemet i slutet av mars 2023.