Skip to main content

Bistånd, utvecklingssamarbete och grundläggande rättigheter

Läs om EU:s bistånd i världen och hur man främjar grundläggande värderingar som värdighet, jämlikhet och solidaritet. Hitta uppgifter om olika sektorer, regioner, initiativ, finansiering och partner.