Skip to main content

Bidrag och upphandling

Hitta ansökningsomgångar och läs om EU:s finansieringsprogram och hur du söker. Se hur upphandlingsprocessen går till och hitta kommissionens aktuella upphandlingar.

Förvaltning av EU-medel