Gå direkt till innehållet

Om Europeiska kommissionen

Läs om kommissionens roll när det gäller att ta initiativ till och genomföra EU:s politik. 

Kommissionens roll

Hur kommissionen är organiserad

Politisk ledning

Med kommissionens ordförande i spetsen leds kommissionens arbete av det så kallade kollegiet som består av 27 kommissionärer. Kommissionärerna arbetar med vissa politiska prioriteringar som fastställs av kommissionens ordförande.

Avdelningar och genomförandeorgan

Kommissionen är indelad i

  • generaldirektorat med ansvar för olika politikområden som tar fram, genomför och förvaltar initiativ, lagar och EU-program
  • tjänsteavdelningar som sköter viss administration
  • genomförandeorgan som hjälper kommissionen att genomföra olika EU-program.

Lista med avdelningar och genomförandeorgan

Kommissionens kontor

Kommissionen företräds i alla EU-länder av minst ett representationskontor som ansvarar för kommunikation och information i värdlandet.

Kontoren utanför EU kallas delegationer och leds av Europeiska utrikestjänsten. De främjar EU:s intressen och politik och genomför olika program och evenemang.

Principer och värderingar

Kommissionens arbete följer principer för öppenhet och insyn, etiskt uppförande, lika möjligheter, flerspråkighet, digitalisering och miljöhänsyn. 

Samråd, register över företrädare för intressegrupper, tillgång till handlingar och mottagare av EU-medel

Vilka språk kommissionen använder för att informera och kommunicera med allmänheten

Kommissionen som arbetsgivare

Kommissionen arbetar för att erbjuda sina anställda ett bra yrkesliv och en modern arbetsplats som kan locka till sig och behålla toppbegåvningar från alla EU-länder. Kommissionens personal bidrar till att forma EU:s framtid och måste prestera på högsta nivå i alla invånares intresse.

Statistik om kommissionens personal

Andra länkar

Hur du kan engagera dig i kommissionens arbete och delta i beslutsfattandet eller söka EU-bidrag

Hitta kontaktuppgifter för dina frågor, studiebesök och klagomål