Skip to main content

Frågor om EU

00 800 67 89 10 11 (inom EU)
+32 2 299 96 96 (utanför EU)
Kontakta Europa direkt

Kontakta EU-kommissionen

Kontakta en avdelning

+ 32 2 299 11 11, kl. 8–19 svensk tid (kommissionens växel)

Lista över avdelningar

Lokalkontor i EU

Lokalkontor utanför EU

Kommissionens personal

Sök en person

Pressavdelningar

Presskontakter och ackreditering

Personuppgiftsansvarig

Om du vill kontrollera, ändra eller radera dina uppgifter som sparas av webbplatsen europa.eu och underliggande webbplatser kontaktar du enheten för webbkommunikation på europa.eu.

Besök EU:s institutioner

Besök EU-kommissionen

Besök andra institutioner, organ och byråer

Hjälp med klagomål och problem

Hur kan jag klaga?