Skip to main content

Livsmedel, jordbruk och fiske

Kommissionen ser till att du får säkra och bra livsmedel och jordbruksprodukter, stöder företag och lokalsamhällen och främjar hållbara metoder.