Skip to main content

Europeiska kommissionen i din tjänst

En agenda för EU

Kommissionens viktigaste prioriteringar för 2019–2024

Politikområden

Evenemang och publikationer

Publikationer

Sök efter kommissionsdokument på den här webbplatsen, till exempel planer, rapporter, studier och faktablad.