Skip to main content

Żywność, rolnictwo, rybołówstwo

W jaki sposób Komisja Europejska zapewnia bezpieczeństwo i jakość produktów rolnych i spożywczych, wspiera przedsiębiorstwa, społeczność lokalną i promuje zrównoważone praktyki.