Skip to main content

O Komisji Europejskiej

Zobacz, jaką rolę pełni Komisja Europejska w tworzeniu i wdrażaniu strategii unijnych. 

Pracami Komisji kieruje kolegium komisarzy, na którego czele stoi przewodnicząca Komisji. 

Komisarze odpowiadają za konkretne priorytety polityczne wyznaczone przez przewodniczącą Komisji.