Skip to main content

Oświadczenie w sprawie dostępności

​​Strona internetowa KE​​

To oświadczenie dotyczy treści opublikowanych w domenie: „https://commission.europa.eu”.  

Nie odnosi się ono do innych treści ani stron internetowych opublikowanych w poddomenach. Strony te i ich treści będą objęte odrębnym oświadczeniem w sprawie dostępności.  

Stroną zarządza Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Komisji Europejskiej. Strona jest skierowana do jak największej liczby osób, w tym osób z niepełnosprawnościami. 

Na stronie można: 

 • bez problemu powiększać widok do 200 % 

 • korzystać z większości elementów strony z użyciem tylko klawiatury 

 • korzystać z większości elementów strony za pomocą nowoczesnego czytnika ekranu i oprogramowania do rozpoznawania mowy (na komputerze lub telefonie) 

Stronę zaprojektowano tak, aby była zgodna z normą techniczną dotyczącą stron internetowych i aplikacji mobilnych EN 301 549 v.3.2.1. Odpowiada to poziomowi „AA” w Wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG), wersja 2.1

Zgodność z normą i wytycznymi

Strona jest częściowo zgodna z normą techniczną EN 301 549 v.3.2.1 oraz z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1 Level AA. Więcej informacji pod nagłówkiem „Treści niedostępne”. 

Ostatni test strony przeprowadzono 4 listopada 2021 r. 

Przygotowanie oświadczenia 

Oświadczenie zostało przygotowane 8 lipca 2022 r. 

Oświadczenie opiera się na kontroli reprezentatywnej próby stron internetowych przeprowadzonej przez eksperta w dziedzinie dostępności, posiadającego akredytację IAAP, z użyciem testów ręcznych i automatycznych. 

Uwagi 

Cenimy sobie uwagi użytkowników na temat dostępności strony internetowej Komisji Europejskiej. Prosimy zgłaszać nam napotkane bariery w dostępności: 

 • Telefon: 00 800 6 7 8 9 10 11 

 • Formularz kontaktowy: Napisz do nas (w formularzu nie należy podawać informacji szczególnie chronionych, np. osobistych informacji finansowych, informacji dotyczących zdrowia lub wszelkich innych szczególnie wrażliwych tematów).  

Właściwy departament Komisji stara się udzielić odpowiedzi w ciągu 15 dni roboczych od daty otrzymania zapytania.  

Kompatybilność z przeglądarkami i technologiami wspomagającymi 

Strona internetowa Komisji Europejskiej zapewnia obsługę następujących technologii wspomagających: 

 • najnowsze wersje przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Brave; 

 • w połączeniu z najnowszymi wersjami systemów JAWS, NVDA, VoiceOver i TalkBack. 

Specyfikacje techniczne 

Dostępność strony internetowej Komisji Europejskiej opiera się na następujących technologiach umożliwiających jej funkcjonowanie w konkretnym zestawieniu przeglądarki internetowej z dowolną technologią wspomagającą lub wtyczką zainstalowaną na komputerze użytkownika: 

 • HTML 

 • WAI-ARIA 

 • CSS 

 • JavaScript 

Treści niedostępne 

Staramy się zapewnić dostępność strony internetowej Komisji Europejskiej, ale zdajemy sobie też sprawę z pewnych ograniczeń, które próbujemy eliminować. Poniżej opisujemy ograniczenia, o których wiemy, i potencjalne rozwiązania. Prosimy o kontakt w przypadku napotkania problemu, który nie został opisany. 

Znane ograniczenia strony internetowej Komisji Europejskiej: 

 1. Odtwarzanie filmów – dostępność przy użyciu klawiatury: Zdajemy sobie sprawę z pewnych problemów dotyczących dostępności naszego narzędzia do odtwarzania filmów przy użyciu klawiatury (porządek nawigacji tabulatorem przez opcje menu jest inny niż oczekiwany; przy wyborze języka napisów z menu nie można użyć strzałek – między językami można przechodzić wyłącznie tabulatorem). Planujemy rozwiązać ten problem do końca marca 2023 r. 
 2. Wykresy – stosowanie koloru: W niektórych wykresach na stronie internetowej informacje przekazuje się wyłącznie za pomocą koloru, co stanowi utrudnienie dla osób z zaburzeniami rozpoznawania barw. Planujemy rozwiązać ten problem do końca marca 2023 r. 
 3. Wykresy – tekst alternatywny: Wykresy na stronie nie są w pełni dostępne dla użytkowników czytników ekranu, ponieważ nie zawierają one odpowiedniego tekstu alternatywnego. Planujemy rozwiązać ten problem do końca marca 2023 r. 
 4. Mapy: Niektóre treści na mapach nie mają alternatywnego tekstu dla osób z zaburzeniami widzenia. Planujemy rozwiązać ten problem do końca marca 2023 r.