Przejdź do treści głównej

Polityka dotycząca wykrywania luk w zabezpieczeniach

Wprowadzenie

Dla Komisji Europejskiej bezpieczeństwo jej systemów teleinformatycznych to ścisły priorytet. Stanowi o tym decyzja Komisji (WE) 2017/46.

Jednak nawet mimo usilnych starań nie da się w pełni wyeliminować luk w zabezpieczeniach. Wykrycie i wykorzystanie przez kogoś słabych punktów w systemach teleinformatycznych Komisji Europejskiej to zagrożenie dla poufności, integralności lub dostępności danych oraz dla samych tych systemów.

W tej informacji na temat polityki dotyczącej wykrywania luk w zabezpieczeniach opisano systemy, na których można przeprowadzać testy, oraz typy dozwolonych testów. Określono również to, jak należy przesyłać raport w sprawie luk w zabezpieczeniach. Zachęcamy do zgłaszania potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa w systemach Komisji z zachowaniem opisanych tu zasad.

Pozwolenie

Jeżeli działasz w dobrej wierze, mając na celu wykrycie i zgłoszenie luk w zabezpieczeniach systemów Komisji Europejskiej, i działasz przy tym zgodnie z wytycznymi tej polityki, jesteśmy gotowi do współpracy, aby zrozumieć zgłoszone problemy i szybko je rozwiązać.
Komisja Europejska nie będzie podejmować przeciwko Tobie działań prawnych w związku z działaniami polegającymi na wykrywaniu luk w zabezpieczeniach, jeżeli przestrzegasz opisanych tu wytycznych.

Zakres polityki

Nasza polityka ma zastosowanie do wszystkich systemów internetowych Komisji Europejskiej, w tym do:

 • wszystkich stron internetowych Komisji Europejskiej
  • *.ec.europa.eu/*
  • *.commission.europa.eu/*
 • publicznych adresów IP pod numerem AS 42848 oraz powiązanych usług
 • wszelkiego oprogramowania udostępnianego przez Komisję Europejską.

Wszelkie usługi, których nie wymieniono wprost powyżej, znajdują się poza zakresem polityki i nie zezwala się na ich testowanie.
Ponadto z zakresu polityki wyłączone są również luki znalezione w systemach dostawców zewnętrznych. Takie luki należy zgłaszać dostawcom bezpośrednio, zgodnie z polityką dotyczącą wykrywania luk w zabezpieczeniach danego dostawcy (jeżeli taka istnieje).

Wytyczne

O czym musisz pamiętać, testując systemy Komisji

 • Nie możesz wykorzystać znalezionej luki lub problemu, np. przez pobranie danych w ilości większej, niż jest to konieczne do udowodnienia, że luka istnieje, czy też przez usunięcie lub zmianę danych innych osób.
 • Aby potwierdzić, że luka istnieje, możesz korzystać tylko z nieszkodliwych exploitów.
 • Nie masz prawa ujawnić publicznie ani przekazać dowolnej stronie trzeciej jakichkolwiek danych pozyskanych w trakcie wykrywania luki.
 • Nie możesz ujawnić publicznie ani przekazać stronom trzecim informacji o luce lub problemie, które nie zostały jeszcze rozwiązane.
 • Musisz przerwać testy, gdy tylko odkryjesz informacje szczególnie chronione (PII – dane identyfikujące osobę, informacje medyczne, finansowe i zastrzeżone czy tajemnice handlowe). W takiej sytuacji musisz natychmiast skontaktować się z nami. Nie masz prawa udostępniać nikomu tak pozyskanych danych.

Jakie działania są zabronione

 • umieszczanie złośliwego oprogramowania (wirus, robak komputerowy, koń trojański itp.) w dowolnym systemie
 • wykorzystanie luk w dowolnym systemie za pomocą exploitów, by zyskać nad nim całkowitą lub częściową kontrolę
 • kopiowanie, zmiana lub usunięcie danych z systemu
 • dokonywanie zmian w systemie
 • wielokrotny dostęp do systemu, ujawnianie dostępu publicznie lub dzielenie się nim z innymi stronami
 • wykorzystanie zdobytego dostępu, by uzyskać dostęp do innych systemów
 • zmiana praw dostępu innych użytkowników
 • użycie automatycznych narzędzi skanujących
 • użycie ataku typu brute-force w celu uzyskania dostępu do dowolnego systemu
 • przeprowadzenie ataku typu „odmowa usługi” (DoS) lub użycie inżynierii społecznej (phishing, vishing, spam itp.)
 • przeprowadzenie ataku na bezpieczeństwo fizyczne.

Zgłaszanie luk w zabezpieczeniach

Co zrobić, jeśli wykryjesz lukę

W przypadku wykrycia luki prosimy o:

 • jak najszybsze przekazanie informacji o wykrytej luce na adres EC-VULNERABILITY-DISCLOSUREatec [dot] europa [dot] eu (EC-VULNERABILITY-DISCLOSURE[at]ec[dot]europa[dot]eu) z zaznaczeniem, czy zgadzasz się na podanie do wiadomości publicznej Twojego imienia, nazwiska lub pseudonimu jako osoby, która odkryła problem
 • zaszyfrowanie wiadomości z użyciem klucza PGP, aby krytyczne informacje nie wpadły w niepowołane ręce
 • podanie nam wystarczających informacji, byśmy mogli odtworzyć problem, a potem jak najszybciej go rozwiązać. W tym celu zazwyczaj wystarcza podanie adresu IP lub URL systemu oraz opis luki, jednak w przypadku złożonych problemów może być konieczne dłuższe wyjaśnienie i informacje techniczne lub ewentualnie proof of concept (PoC)
 • wysłanie raportu najlepiej po angielsku lub w innym języku urzędowym Unii Europejskiej.

Co oferujemy w zamian

W zamian za zgłoszenie nam luki w zabezpieczeniach obiecujemy:

 • odpowiedzieć na zgłoszenie w ciągu trzech (3) dni roboczych, dokonując własnej oceny zgłoszenia
 • dochować pełnej poufności w kontekście zgłoszenia
 • jeżeli to możliwe, powiadomić Cię o usunięciu luki w zabezpieczeniach
 • przetwarzać przekazane przez Ciebie dane (takie jak adres e-mail oraz imię i nazwisko) zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i nie przekazywać danych osobowych stronom trzecim bez Twojej zgody
 • gdy (i jeśli) informacja o luce stanie się ogólnodostępna, opublikować Twoje imię i nazwisko lub pseudonim jako osoby, która odkryła problem – jeżeli zgoda na to została zawarta w Twoim pierwszym mailu.