Skip to main content

Om Europa-Kommissionen

Læs om, hvordan Europa-Kommissionen tager initiativ til EU's politikker og står for gennemførelsen af dem.