Skip to main content

Finansavimas, konkursai

Ieškokite informacijos apie kvietimus teikti finansavimo paraiškas, susipažinkite su finansavimo tvarka bei programomis, teikite paraišką internetu. Sužinokite, kokia viešųjų pirkimų tvarka ir kokių esama verslo su Europos Komisija galimybių.

ES lėšų valdymas