Skip to main content

Kontaktiniai duomenys

Klausimai apie Europos Sąjungą

00 800 67 89 10 11 (skambinant iš ES šalių)
+32 2 299 96 96 (skambinant ne iš ES šalių)
Informacijos tarnyba „Europe Direct“

Susisiekite su Europos Komisija

Susisiekite su padaliniu

+32 2 299 11 11 (Komisijos telefono operatorius) nuo 8.00 iki 19.00 val. Vidurio Europos laiku

Padalinių sąrašas

Vietos biurai ES šalyse

Vietos biurai ES nepriklausančiose šalyse

Komisijos darbuotojai

Rasti konkretų darbuotoją

Informacija ir paslaugos žurnalistams

Kontaktai spaudos atstovams ir akreditacija

Duomenų valdytojas

Jeigu norite patikrinti, kokie jūsų asmens duomenys saugomi portale „Europa“ ir jo pasvetainėse, juos keisti arba ištrinti, galite susisiekti su Komunikacijos GD Portalo „Europa“ internetinės komunikacijos skyriumi.

Apsilankykite ES institucijose

Apsilankykite Europos Komisijoje

Apsilankykite kitose ES institucijose, įstaigose ir agentūrose

Problemų sprendimas ir skundai

Kaip pateikti skundą