Skip to main content

Obair dheonach a dhéanamh i réimse na cabhrach daonnúla

Cuireann an Coimisiún go leor deiseanna oibre deonaí ar fáil i réimse na cabhrach daonnúla.

Cór Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh

Is tionscnamh de chuid an Aontais Eorpaigh é an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach, a thugann deiseanna do dhaoine óga obair nó obair dheonach a dhéanamh i dtionscadail a bunaíodh chun leas pobal agus leas daoine ar fud na hEorpa a dhéanamh.

Saorálaithe cabhrach an Aontais

Scéim is ea Saorálaithe Cabhrach an Aontais a nascann daoine atá ag iarraidh obair dheonach a dhéanamh le heagraíochtaí ó thíortha éagsúla d'fhonn tacaíocht phraiticiúil a thabhairt do thionscadail cabhrach daonnúla agus acmhainn áitiúil agus buanseasmhacht a neartú i bpobail ar bhain tubaiste dóibh.

Clár Saorálaithe Cabhrach an Aontais