Skip to main content

Brīvprātīgais darbs humānās palīdzības jomā

Komisijas piedāvātās brīvprātīgā darba iespējas humānās palīdzības jomā

ES Solidaritātes korpuss

Eiropas Savienības iniciatīva “Eiropas Solidaritātes korpuss” dod iespēju jauniešiem veikt brīvprātīgo darbu vai strādāt projektos, kas sniedz labumu kopienām un cilvēkiem visā Eiropā.

ES palīdzības brīvprātīgie

Iniciatīva “ES palīdzības brīvprātīgie” palīdz veidot saikni starp brīvprātīgajiem un dažādu valstu organizācijām, sniedzot praktisku atbalstu humānās palīdzības projektiem un veicinot spēju veidošanu un noturības stiprināšanu katastrofu skartās kopienās.

Iniciatīva “ES palīdzības brīvprātīgie”