Põhisisu juurde

Vabatahtliku tegevuse võimalused humanitaarabi valdkonnas

Komisjon pakub mitmesuguseid humanitaarabiga seotud vabatahtliku tegevuse võimalusi.

ELi solidaarsuskorpus

Euroopa solidaarsuskorpus on Euroopa Liidu algatus, mille abil luuakse noortele võimalused vabatahtlikus tegevuses osalemiseks või sellistes projektides töötamiseks, mille eesmärk on aidata Euroopa kogukondasid ja inimesi.

Euroopa vabatahtlik humanitaarabikorpus

Euroopa vabatahtlik humanitaarabikorpus viib omavahel kokku eri riikide vabatahtlikud ja organisatsioonid, pakub praktilist tuge humanitaarabiprojektidele ning aitab kaasa katastroofi tõttu kannatanud kogukondade suutlikkuse ja vastupanuvõime suurendamisele

Euroopa vabatahtliku humanitaarabikorpuse programm