Skip to main content

Wolontariat w dziedzinie pomocy humanitarnej

Komisja Europejska oferuje wiele możliwości udziału w wolontariacie w obszarze pomocy humanitarnej

Europejski Korpus Solidarności

Europejski Korpus Solidarności jest inicjatywą Unii Europejskiej. Umożliwia on młodym ludziom udział w projektach z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego, które przynoszą korzyści społecznościom w całej Europie.

Wolontariusze pomocy UE

Inicjatywa „Wolontariusze pomocy UE” łączy wolontariuszy z organizacjami z różnych krajów, zapewnia praktyczne wsparcie dla projektów pomocy humanitarnej i przyczynia się do rozwijania lokalnego potencjału i zwiększania odporności społeczności dotkniętych klęskami.

Program „Wolontariusze pomocy UE”