Skip to main content

Staňte sa dobrovoľníkom v oblasti humanitárnej pomoci

Komisia ponúka viaceré príležitosti na dobrovoľnícku prácu v oblasti humanitárnej pomoci.

Zbor solidarity EÚ

Európsky zbor solidarity je iniciatívou Európskej únie, ktorá vytvára príležitosti pre mladých ľudí, aby sa mohli venovať dobrovoľníctvu alebo pracovať na projektoch, z ktorých majú úžitok spoločenstvá a ľudia v celej Európe.

Dobrovoľníci pomoci EÚ

Iniciatíva dobrovoľníci pomoci EÚ pomáha spájať dobrovoľníkov a organizácie z rôznych krajín, poskytuje praktickú podporu projektom humanitárnej pomoci a prispieva k posilneniu miestnych kapacít a odolnosti spoločenstiev zasiahnutých katastrofou.

Program Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc