Skip to main content

Sib sħab fil-finanzjament

Sib sħab għal opportunitajiet ta’ finanzjament tal-UE fl-edukazzjoni

Ħarsa ġenerali

Il-biċċa l-kbira tal-finanzjament tal-UE jinvolvi kollaborazzjoni bejn organizzazzjonijiet minn pajjiżi differenti. Hemm diversi servizzi ta’ tiftix għal sħab li jistgħu jgħinuk issib organizzazzjonijiet li jixtiequ jipparteċipaw fi proposti, jew li jippubblikaw l-offerti għall-kollaborazzjoni tiegħek stess.

Fejn tista’ ssib sħab fl-edukazzjoni

L-aġenziji nazzjonali ta’ Erasmus+

L-aġenziji nazzjonali għal Erasmus+ huma bbażati f’pajjiżi li jipparteċipaw fil-programm, u jistgħu jgħinuk issib sħab għal proġetti. 

Tgħallem aktar dwar kif l-aġenziji nazzjonali jistgħu jgħinuk issib sieħeb

Il-bażi tad-data tar-riżultati tal-proġetti Erasmus+

Erasmus+ joffri bażi tad-data tar-riżultati tal-proġetti b’dettalji ta’ proġetti Erasmus tal-passat, u dettalji ta’ kuntatt għall-organizzazzjonijiet parteċipanti.

Sħab għal proġetti taż-żgħażagħ

Otlas hi pjattaforma għal sħubijiet internazzjonali fejn tista’ ssib organizzazzjonijiet u gruppi informali ta’ ħidma fi proġetti taż-żgħażagħ.

Sħab għal proġetti fl-iskejjel Ewropej

L-eTwinning hi komunità online għal għalliema u persunal tal-iskola fejn tista’ ssib sħab potenzjali għal proġetti online u offline.

School Education Gateway hi pjattaforma kollaborattiva online għall-persunal edukattiv fl-iskejjel fejn tista’ ssib pjattaformi għal tfittxija ta’ sħab għal

Sħab għal proġetti ta’ tagħlim lill-adulti

Tista’ wkoll tiskambja ideat u ssib opportunitajiet ta’ netwerking ma’ persuni jew organizzazzjonijiet involuti fit-tagħlim lill-adulti permezz tat-tfittxija ta’ sħab ta’ EPALE

Sħab fit-taħriġ vokazzjonali

L-Alleanza Ewropea għall-Apprendistati hi netwerk li jaħdem biex itejjeb l-apprendistati fl-Ewropa, u fejn tista’ ssib sħab għal proġetti fit-taħriġ vokazzjonali.

Il-Ġimgħa Ewropea għall-Ħiliet Vokazzjonalitappoġġja n-netwerking u l-kooperazzjoni bejn l-istudenti, il-ġenituri, il-kumpaniji, il-fornituri tal-edukazzjoni u tat-taħriġ, l-organizzazzjonijiet tat-tagħlim lill-adulti, il-kmamar u organizzazzjonijiet professjonali oħra, ir-riċerkaturi, il-konsulenti tal-karrieri u l-awtoritajiet pubbliċi.

Where to find partners in education

Erasmus+ national agencies

National agencies for Erasmus+ are based in countries participating in the programme, and can help you find partners for projects. 

Learn more about how national agencies can help you find a partner

Erasmus+ project results database

Erasmus+ offers a database of project results with details of past Eramus projects, and contact details for participating organisations.

Partners for youth projects

Otlas is a platform for international partnerships where you can find organisations and informal groups working in youth projects.

Partners for projects in European schools

eTwinning is an online community for school teachers and staff where you can find potential partners for online and offline projects.

The School Education Gateway is an online collaborative platform for school educational staff where you can find partner search platforms for

Partners for adult learning projects

You can also exchange ideas and find networking opportunities with individuals or organisations involved in adult learning through the EPALE partner search

Partners in vocational training

The European Alliance for Apprenticeships is a network working to improve apprenticeships in Europe, and where you can find possible partners for projects in vocational training.

The European Vocational Skills Weeksupports networking and cooperation between learners, parents, companies, education and training providers, adult learning organisations, chambers and other professional organisations, researchers, career counsellors, and public authorities.