Skip to main content

Impjiegi u affarijiet soċjali

Ir-responsabbiltà għal politika fil-qasam tal-impjiegi, l-affarijiet soċjali u l-inklużjoni hi maqsuma bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi membri tagħha.

X'qed tagħmel il-Kummissjoni

Garanzija għaż-Żgħażagħ

Permezz tal-iskema Garanzija għaż-Żgħażagħ, l-UE trid tittratta l-qgħad fost iż-żgħażagħ billi tiżgura li ż-żgħażagħ kollha taħt il-25 sena jirċievu offerta ta' kwalità tajba u konkreta għal impjieg, apprendistat, traineeship jew programm ta' edukazzjoni kontinwa fi żmien 4 xhur minn meta jkunu ħallew l-edukazzjoni formali jew li jkunu sabu ruħhom bla xogħol.

Garanzija għaż-Żgħażagħ skont il-pajjiż

Għanijiet

  • Toħloq impjiegi ta' kwalità fl-UE kollha
  • Tgħin lill-ħaddiema biex isibu impjiegi f'pajjiżhom jew f'pajjiż ieħor tal-UE
  • Tippromwovi l-ħiliet u l-intraprenditorija
  • Tikkoordina u timmodernizza l-iskemi tas-sigurtà soċjali
  • Toħloq kundizzjonijiet aħjar tax-xogħol permezz ta’ standards minimi komuni
  • Tappoġġja l-inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar
  • Tipproteġi d-drittijiet tal-persuni b'diżabbiltà

Miri

Sal-2030:

  • Mill-anqas 78% tal-persuni fl-UE bejn l-20 u l-64 sena għadu jkollhom impjieg
  • Mill-anqas 60% tal-adulti fl-UE kollha għandhom jipparteċipaw fit-taħriġ kull sena
  • In-numru ta’ persuni fir-riskju tal-faqar jew tal-esklużjoni soċjali fl-UE għandu jitnaqqas b’tal-anqas 15-il miljun

Ara x'qed jagħmlu istituzzjonijiet oħrajn tal-UE dwar l-impjiegi u l-affarijiet soċjali